Doorbraak: duidelijkheid over opwaardering N35

Plan voor verbetering veiligheid, doorstroming en leefbaarheid

De N35 tussen Wijthmen en Knooppunt Raalte wordt een stroomweg van 100 km/u, kruisingen worden ongelijkvloers en de weg gaat niet meer door Mariënheem maar wordt er omheen geleid. Ook volgt er onderzoek naar de overige stappen voor de opwaardering van de N35 naar regionale stroomweg. Dat zijn uitkomsten van het overleg dat gedeputeerde Boerman heeft gevoerd met minister Van Nieuwenhuizen (IenW) over de N35. Deze aanpak zorgt ervoor dat de doorstroming op de N35 sterk verbetert en de verkeersveiligheid en leefbaarheid toenemen. De aanpak van de Rijksweg stond op de agenda tijdens het bestuurlijk overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT). In het jaarlijkse overleg worden plannen gemaakt voor de toekomst van bereikbaarheid, water en ruimte in de regio.

Aanpak belangrijkste kruispunten N35

Met deze aanpak komt het ministerie voor een aanzienlijk en belangrijk deel tegemoet aan de wensen die er al jaren in Overijssel leven ten aanzien van de N35. Tussen Wijthmen en Raalte wordt de weg een zogenaamde stroomweg waar het verkeer 100 km/u rijdt. Alle kruisingen worden ongelijkvloers aangelegd met ruimte om in de toekomst de weg verder aan te pakken. Het gaat om 5 kruispunten die ongelijkvloers worden gemaakt en waar het verkeer dus kan doorrijden. Dat geldt ook voor de situatie bij Mariënheem waar de N35 langs het dorp zal gaan in plaats van er doorheen. Naast dat dit de doorstroming verbetert levert dit een grote winst op voor de verkeersveiligheid en de leefbaarheid voor de omgeving. De aanpak van de weg is van belang voor een krachtige economie en een aantrekkelijke leefomgeving in Oost-Nederland. Zowel het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat als Provincie Overijssel investeren € 100 miljoen euro in deze aanpak, van de maximaal door de provincie gereserveerde 120 miljoen voor de hele marsroute.

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat): “Goed nieuws voor iedereen die gebruik maakt van de N35: in goed overleg met de regio hebben we besloten om deze weg aan te pakken. Op verschillende plekken wordt de weg een stuk verkeersveiliger.

De regio heeft zich hard ingezet voor de N35. En met resultaat. Ik ben blij dat we nu samen aan de slag gaan om de plannen verder uit te werken. Een eerste belangrijke stap is gezet.”

“Echt een doorbraak in de aanpak”

Gedeputeerde Bert Boerman is blij met de uitkomst: “We hebben ons de afgelopen jaren samen met onze regionale partners volop ingezet voor de aanpak van de N35. Dank daarvoor aan de regio’s, het bedrijfsleven, gemeenten, plaatselijk belangen en politieke partijen. Het opwaarderen van deze belangrijke route tussen de twee topregio’s Zwolle en Twente in Oost-Nederland heeft onze hoogste prioriteit. Die gezamenlijke aanpak werpt nu z’n vruchten af. De afgelopen periode is er door minister Van Nieuwenhuizen constructief meegewerkt aan een aanpak van de knelpunten op deze Rijksweg. En ja, we hadden nog liever de hele marsroute gerealiseerd, maar ik zie het echt als een doorbraak dat er nu door het Rijk een bijdrage van 100 miljoen euro komt om een aanzienlijk deel van de Marsroute te realiseren. Én dat we een einddoel voor ogen hebben waar we gefaseerd naartoe werken: een volwaardige stroomweg waarbij 2×2 mogelijk is. Daar doen we het voor. Bovendien kunnen we nu ook vanuit de al beschikbare middelen meer veiligheidsmaatregelen nemen op het traject Mariënheem-Nijverdal. Onder andere bij Haarle.”

Ontwikkelingen rondom de A28, N50 en Berlijnlijn

Tijdens het MIRT-overleg is verder onder andere gesproken over de A28. Het Rijk gaat bij knooppunten en op- en afritten investeren in optimalisatie, om zo de verkeersveiligheid op de A28 te verbeteren en daarmee de doorstroming op peil te houden. Het gaat hierbij zowel om infrastructuur als slim en duurzaam maatregelen De regionale partijen (provincies Gelderland, Drenthe en Overijssel) zullen daarnaast investeren in slimme en duurzame maatregelen, zoals de werkgeversaanpak, waarbij bedrijven en scholen door andere werk en schooltijden het verkeer op andere tijdstippen op de wegen spreiden en zo files verminderen. Ook op de N50 worden verkeersveiligheidsmaatregelen genomen door op het gedeelte tussen Kampen en Ramspol de belijning aan te passen. Daarnaast het de minister toegezegd dat de aanleg van het gedeelte Kampen Zuid-Kampen zonder vertraging wordt aangelegd.

Voor Twente is er goed nieuws over de treinverbinding tussen Amsterdam en Berlijn; de Berlijnlijn. Het Rijk heeft 50 miljoen euro beschikbaar gesteld waarmee het realistisch is in 2024 een half uur versnelling te realiseren op dit traject. Dat is een mooie stap voor de bereikbaarheid van Twente. Daarnaast hebben het Rijk en de regio de ambitie uitgesproken voor een verdere versnelling voor de lange termijn tussen Amsterdam en Berlijn. Dit wordt in het Toekomstbeeld OV verder uitgewerkt.

 

Het bericht Doorbraak: duidelijkheid over opwaardering N35 verscheen eerst op Salland TV.