Dorpshuis de Bongerd klaar om in de steigers te gaan

De 22e juni 2020 is een feestelijke dag voor Welsum. Na een voorbereiding met veel gesprekken, afwegingen en onderzoeken is vandaag op locatie het verbouwingscontract voor het dorpshuis de Bongerd ondertekend door Marlous Siemelink bestuurder van onderwijsstichting de Mare, portefeuillehouder Ton Strien van de gemeente Olst-Wijhe en aannemer Martijn Endeman van Bouwbedrijf Gebr. Meijer uit Raalte. Dit bouwproject is een onderdeel van het project ‘scholen voor morgen’. Dorpshuis de Bongerd is klaar om in de steigers te gaan.

Multifunctioneel dorpshuis
Een school en een dorpshuis zijn belangrijke elementen, waarmee de reuring in het dorp behouden blijft. Het zijn ontmoetingsplekken voor jong en oud. Met een Leader-subsidie is het mogelijk om de samenwerking tussen het dorpshuis de Bongerd en onderwijsstichting de Mare verder vorm te geven. Het dorpshuis wordt verbouwd en krijgt extra functies. Basisschool obs Dijkzicht kan zich huisvesten in het dorpshuis en hiermee wordt toekomstbestendig onderwijs gewaarborgd. De school hoeft, ondanks krimp, niet weg uit het dorp. De multifunctionaliteit van het dorpshuis wordt verbeterd, waarbij verduurzaming een belangrijke rol speelt.

Verbouwing zomer 2020
De verbouwing van het dorpshuis wordt uitgevoerd door Bouwbedrijf Gebr. Meijer uit Raalte. Het streven is om voor de zomervakantie nog te starten met de verbouwing. Hierbij wordt rekening gehouden met de activiteitenplanning van het dorpshuis. Het streven is dat de kinderen vanaf het voorjaar van 2021 in hun nieuwe school zitten. “Mooie gedachte dat straks alle leeftijden met elkaar samenwerken in het dorpshuis”, aldus Marlous Siemelink van de Mare.

Het bericht Dorpshuis de Bongerd klaar om in de steigers te gaan verscheen eerst op Salland TV.