Ernstige hinder N35 tussen Raalte en Wierden; 15 juli – 5 augustus

Van maandag 15 juli 06.00 uur tot maandag 5 augustus 06.00 uur voert Rijkswaterstaat groot onderhoud uit op de N35 tussen Raalte en Wierden. In deze periode is steeds een deel van de N35 tussen Raalte en Wierden afgesloten. Het verkeer moet rekening houden met ernstige verkeershinder en verminderde bereikbaarheid van de regio’s Twente en Salland.

De regionale omleidingsroutes hebben een beperkte capaciteit, waardoor er grote kans is op vertraging. De extra reistijd kan oplopen tot 30 minuten. De omleidings- en adviesroutes zijn aangegeven op borden boven en naast de weg. Rijkswaterstaat zet extra weginspecteurs in om eventuele incidenten snel te kunnen afhandelen.

Werkzaamheden
Rijkswaterstaat vervangt het asfalt door geluiddempend asfalt en plaatst onder andere reflectorschildjes en paaltjes in de berm om de rijbaanscheiding duidelijker te maken. In de Salland-Twentetunnel worden hitteproeven uitgevoerd.

Afsluiting N35 tussen Mariënheem en Nijverdal (groot onderhoud)
De N35 is in beide richtingen afgesloten vanaf de parallelweg na de spoorwegovergang bij Mariënheem tot de Grotestraat in Nijverdal van maandag 15 juli 06.00 uur tot maandag 5 augustus 06.00 uur.

Afsluiting N35 tussen Mariënheem en Nijverdal, inclusief Salland-Twentetunnel
De N35 is vanaf de parallelweg na de spoorwegovergang bij Mariënheem tot en met de Salland-Twentetunnel in Nijverdal volledig afgesloten in beide richtingen van maandag 22 juli 06.00 uur tot vrijdag 2 augustus 06.00 uur.

Afsluiting N35 tussen Nijverdal en Wierden (regulier onderhoud)
De N35 is in principe vanaf de parallelweg na de spoorwegovergang bij Mariënheem tot en met de kruising met de N350 in beide richtingen afgesloten van maandag 22 juli 06.00 uur tot woensdag 24 juli 22.00 uur. Het daadwerkelijke wegvak van het regulier onderhoud ligt echter tussen Nijverdal en Wierden in. De noord-zuid verbinding, de N347, vanaf en door Nijverdal, Hellendoorn en Rijssen blijft dus beschikbaar.

Advies aan weggebruikers
• • Overweeg of u de reis op dat moment echt moet/wilt maken.
• • Reis met het openbaar vervoer.
• • Gebruik voor kortere ritten de fiets.

Toch met de auto onderweg?
• • Houd rekening met extra reistijd en vertrek eerder.
• • Volg de aanwijzingen op de borden boven en langs de weg.
• • Raadpleeg de actuele verkeersinformatie via de app Rijkswaterstaat Actueel of volg het twitteraccount van @RWSverkeersinfo.

Hitteproeven Salland Twente-tunnel
Aanleiding voor de proeven is onderzoek in opdracht van Rijkswaterstaat van medio 2017. Uit dit onderzoek bleek dat bij een viertal Rijkstunnels die na 2008 zijn opgeleverd – in geval van een extreem grote brand (van een omvang die zich in Nederland nog nooit heeft voorgedaan) – er sprake kan zijn van een verminderde brandwerendheid van beton.

De tunnels zijn veilig te gebruiken voor weggebruikers. Dat is vastgesteld op basis van analyses, advies van onafhankelijke deskundigen en overleg met betrokken hulpdiensten. In Nederland worden strenge eisen gesteld aan brandveiligheid.

Naast veiligheid, hebben eisen die aan tunnels worden gesteld ook betrekking op de economische waarde. Voor de bereikbaarheid in de regio is het van belang dat een tunnel na een grote brand te herstellen is en binnen afzienbare termijn weer beschikbaar is voor het verkeer. Door de verminderde brandwerendheid is dit voor deze vier tunnels nu onvoldoende het geval.

Met de uitkomsten van de hitteproeven die nu worden gedaan, wordt een plan gemaakt om de tunnel hier weer aan te laten voldoen. Dit gebeurt door het aanbrengen van hittewerende platen op het beton. De hitteproeven moeten bijvoorbeeld aantonen hoe dik de platen moeten zijn.

Beheer en onderhoud
De snel- en autowegen in Nederland zijn van een goede kwaliteit. Om dit zo te houden voert Rijkswaterstaat regelmatig beheer- en onderhoudswerkzaamheden uit. Zo kunnen mensen en goederen ook in de toekomst vlot en veilig hun bestemming bereiken. Bij slechte weersomstandigheden kunnen de werkzaamheden worden uitgesteld.

Het bericht Ernstige hinder N35 tussen Raalte en Wierden; 15 juli – 5 augustus verscheen eerst op Salland TV.