Formatie Deventer met vier partijen en vijf wethouders

De onderhandelingen voor de coalitie wordt niet uitgebreid met een vijfde partij. Op basis van de voortgang in de onderhandelingen hebben de vier partijen besloten door te gaan met Gemeentebelang, PvdA, VVD en D66. Zij gaan de komende week op zoek naar een constructie om een college te kunnen vormen met vijf wethouders.

Het advies van de informateur was om in een latere fase een vijfde partij toe te voegen. Nu hebben de vier partijen besloten dat het bij deze vier blijft. Daarbij heeft een aantal argumenten de doorslag gegeven. De belangrijkste is dat de toevoeging van een vijfde partij de verhouding tussen coalitie en oppositie erg scheef zou trekken. De verwachting is dat zo’n grote coalitie de duale relatie tussen college en raad belemmert. Iedere coalitie heeft een sterke oppositie nodig. Daarnaast verwachten de onderhandelaars dat het met vier partijen beter lukt scherp focus te houden bij het besturen van Deventer. Tot slot speelt mee dat vier partijen een stabieler bestuur oplevert dan een bredere coalitie.

Tegenover deze argumenten staat de afweging dat verschillende partijen, die nu afvallen voor deze coalitie, de afgelopen periode op verschillende manieren een kwalitatief hoge bijdrage aan politiek en bestuur van Deventer hebben geleverd. Dat maakte het doorhakken van de knoop lastig, maar de onderhandelaars menen dat vier partijen uiteindelijk de best mogelijke coalitie voor Deventer oplevert. De onderhandelaars gaan de komende week in samenwerking met de fracties een coalitieakkoord uitwerken.

Tegelijkertijd werken de onderhandelaars aan een stabiele constructie waarin met vijf wethouders het college kan worden gevormd. De partijen vinden dat nog steeds gewenst vanwege de opgaven waar Deventer in de komende periode voor staat.

Source: Salland TV