Geen geld voor verdubbelen spoor Deventer – Olst

Voor verdubbeling van het spoor tussen Deventer en Olst komt er van Overijssel geen euro bij. Een meerderheid in Provinciale Staten stemde tegen het voorstel van GroenLinks. Robert Jansen de fractievoorzitter van GroenLinks, wees erop dat de Tweede Kamer bereid is om te investeren in verdubbelen van de spoorlijnen Deventer-Olst en Zwolle-Enschede. De provincie kan daar door cofinanciering meer vaart achter zetten. Groen Links ontving steun van SP, PvdA, 50Plus en Partij voor de Dieren maar dit was niet genoeg.