Geen verhoging OZB in Olst-Wijhe

De gemeente Olst-Wijhe ziet toch af van de verhoging van de OZB met 0,5 procent. Dat heeft de raad maandag besloten bij het behandelen van de begroting voor 2018. Het tekort dat hierdoor ontstaat op de begroting, wordt opgevangen door geld te gebruiken dat bestemd was voor burgerparticipatie. Het college van de gemeente Olst-Wijhe wilde de OZB verhogen om een tekort op de begroting aan te vullen. De collegepartijen wilden echter vasthouden aan het eerdere standpunt. Geen verhoging van de OZB, tenzij inflatie aanleiding geeft.

Source: Salland TV