Gemeente Olst Wijhe wil breder gebruik gemeentehuis

De afgelopen periode heeft de gemeente Olst-Wijhe onderzoek verricht naar een breder gebruik van het gemeentehuis. Aanleiding van dit onderzoek was onder andere het vertrek van de Regionale Uitvoeringsdienst, het vertrek van collega’s naar de Veiligheidsregio en het vertrek van collega`s als gevolg van de samenwerking op het onderdeel Bedrijfsvoering met de gemeenten Raalte en Deventer.

De gemeente heeft als inzet dat het gebouw en haar functie en uitstraling als ‘huis van de gemeenschap’ beter benut wordt en er meer gelegenheid ontstaat voor ontmoeten. Daarnaast wil de gemeente een hogere bezettingsgraad van het gemeentehuis realiseren en daarmee een verbetering van de exploitatie. Eventuele investeringen moeten leiden tot een hoger rendement in de vorm van huurinkomsten.

De gemeente heeft gekozen voor het scenario waarbij de begane grond wordt vrijgemaakt met als doel deze in de toekomst te verhuren aan een derde partij die voldoet aan de randvoorwaarden van het bestuur. Dit houdt onder andere in dat het bij voorkeur een partij is met een maatschappelijke functie en dat er geen ingrijpende architectonische veranderingen aan het gebouw plaatsvinden. De eerste verdieping staat in het teken van ontmoeten en ontvangen: er worden flexibele werkplekken in een open ruimte gerealiseerd en de publiekbalies blijven hier gepositioneerd. De tweede en derde verdieping worden gebruikt als werk- en vergadergebied. De gemeente is momenteel in gesprek met twee partijen die vorm en inhoud willen geven aan dit scenario.

Source: Salland TV