Gemeente verleent vergunning aan pluimveehouder Erveweg Welsum

De gemeente Olst Wijhe heeft een omgevingsvergunning verleend aan de pluimveehouderij aan de Erveweg. Hierdoor kan het bedrijf een nieuwe stal bouwen en het aantal kippen uitbreiden.

De gemeente heeft het proces om tot een besluit te komen zorgvuldig doorlopen. Er zijn adviezen ingewonnen bij onder andere de Omgevingsdienst IJsselland, de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) en de Omgevingsdienst De Vallei. Ook heeft de gemeente gekeken of er gronden zijn om de omgevingsvergunning niet te verlenen in het belang van de omgeving. Zo is het tweede advies van de GGD extra getoetst door een onafhankelijk milieujurist. Alles overwegende heeft de gemeente geconcludeerd dat de omgevingsvergunning moet worden verleend.

Wethouder Marcel Blind: “Voor de verschillende milieuonderdelen die van invloed kunnen zijn op de volksgezondheid zoals geur, fijn stof, geluid en ammoniak zijn wettelijke en beleidsmatige toetsingskaders gevormd. De conclusie is dat de vergunning aan de toetsingskaders voldoet. Dat betekent dat na een zorgvuldige en nauwkeurige belangenafweging wij concluderen dat de omgevingsvergunning moet worden verleend. Wij kunnen ons voorstellen dat omwonenden vragen hebben over ons besluit en om die reden hebben wij besloten een inloopbijeenkomst te organiseren.” De beschikking staat op https://wonen.olst-wijhe.nl/ervewegwelsum.

Inloopbijeenkomst
De gemeente Olst-Wijhe organiseert woensdag 6 juni 2018 een inloopbijeenkomst in dorpshuis De Bongerd. Vanaf 20.00 uur zijn het bestuur van de gemeente en medewerkers van de GGD, Omgevingsdienst IJsselland en de gemeente aanwezig om toelichting te geven op het proces en vragen te beantwoorden.

Source: Salland TV