Gemeentebelang en D66 uit Deventer vragen om opheldering over de schending van de vertrouwelijkheid en geheimhouding

De laatste weken zijn er in Deventer meerdere gevallen van het delen van vertrouwelijke informatie geconstateerd. Dat is schadelijk voor de relatie tussen raad en college en doet afbreuk aan de regels die wij hebben gesteld in onze democratie. Sterker nog: het delen/lekken van geheime informatie is strafbaar. In het verleden heeft de rechter hier herhaaldelijk forse straffen voor opgelegd.
Gemeentebelang en D66 vinden het zeer zorgelijk dat er personen zijn die de regels overtreden.

De partijen hebben het college vragen gesteld over de geldende procedures en over de bekendheid hiervan. Ook willen Gemeentebelang en D66 weten welke stappen het college gaat nemen omtrent het respectievelijk vermeende lekken en het lekken van geheime en vertrouwelijke informatie. Indien er sprake is van het lekken van geheime informatie is dat een misdrijf waarvan het college aangifte kan doen.

De raad en het college spreken met veel partijen. Soms is het noodzakelijk om een onderwerp tijdelijk in vertrouwen te bespreken. Vanwege bijvoorbeeld de privacy van betrokkenen of het beschermen van de concurrentiepositie van de gemeente kan tijdelijke geheimhouding worden afgesproken. De raad stemt hier formeel mee in en moet zich daar aan houden. Op deze manier blijft de raad wel geïnformeerd en kan hij sturend optreden. Voor een goede werking van lokale democratie is het belangrijk dat dit vertrouwen niet wordt geschaad.