GemeenteBelangen vreest toename sluipverkeer Heesweg Raalte

Op de Heesweg is er veel sluipverkeer richting de Schoonheetenseweg, Ondanks dat er op het gedeelte van de Heesweg buiten de bebouwde alleen bestemmingsverkeer mag rijden en er verbodsborden staan, neemt de drukte toe. Het betreft niet alleen personenauto’s, maar ook vrachtwagens, wat tot gevaarlijke verkeerssituaties leidt. GemeenteBelangen vreest dat het sluipverkeer nog meer gaat toenemen. Oorzaken zijn de toenemende drukte op de N35 en de verkoop van meer kavels op industrieterrein De Zegge.

Raadslid Silvia Nikamp heeft daarom het college gevraagd of er gehandhaafd wordt en of er maatregelen getroffen gaan worden om het sluipverkeer tegen te gaan. Als het college voornemens is maatregelen te treffen, ziet GemeenteBelangen graag dat omwonenden voortijdig geïnformeerd worden.

Sluipverkeer op de Heesweg neemt enorm toe. Deze weg is een weg voor bestemmingsverkeer

Gemeente Belangen is van mening dat nu er steeds meer kavels op de Zegge worden verkocht de omvang van het sluipverkeer via de Heesweg steeds verder zal toenemen.

Gemeente Belangen heeft daarom de volgende vragen:

Bij deze weg staat een bord voor bestemmingsverkeer, kunnen jullie ons zeggen of hierop wordt gehandhaafd? Zo niet, kunnen jullie toezeggen dat hier actie op gaan ondernemen?
Is het bij het college bekent dat het sluipverkeer op de Heesweg enorm toeneemt nu er steeds meer kavels in gebruik worden genomen op de Zegge?

Gaat het College maatregelen nemen om dit sluipverkeer tegen te gaan?

Zoo ja, welke maatregelen?

Is het college bereid omwonenden te informeren over de te nemen toekomstige maatregelen