IJssellinie centraal tijdens bijeenkomst Europees erfgoednetwerk in Olst-Wijhe

Op donderdag 16 mei was de gemeente Olst-Wijhe, samen met Stichting IJssellinie en Stichting IJssellandschap, gastheer voor de bijeenkomst Between the lines van EFFORTS. EFFORTS is een Europees erfgoednetwerk en staat voor European Federation of Fortified Sites. Nederland kent verschillende vestingwerken; militair erfgoed uit oorlogstijden. De IJssellinie in Olst is hier een mooi voorbeeld van. Gasten uit heel Nederland en België kwamen naar Olst-Wijhe voor een boeiend programma. De ochtend stond in het teken van kennis delen. In de middag werden de gasten verwelkomd op Landgoed De Haere voor een rondleiding door de bunkers en bij het inlaatwerk.

Burgemeester Ton Strien zei in zijn toespraak: “De IJssellinie is een waterlinie, 127 kilometer lang, vijf tot tien kilometer breed, van de Duitse grens tot aan Kampen. In Olst ligt het meest gave deel, op landgoed De Haere van Stichting IJssellandschap. Ik ben trots dat dit unieke stuk militair erfgoed in onze gemeente ligt. We willen de IJssellinie in en op het landgoed maken tot een soort paviljoen, met aandacht voor de militaire geschiedenis en cultuurhistorie, vredeseducatie en de werking van het water, met ruimte voor sport en cultuur … daarmee ook een belangrijke bijdrage leverend aan de versterking van de vrijetijdseconomie in Olst-Wijhe en Salland. We werken daarin samen met tal van partners, lokaal, provinciaal en landelijk.”

Rafaël DeRoo, Brussels liaison voor EFFORTS: “Wij voelden ons zeer welkom in Olst-Wijhe. We zijn blij dat we in Olst-Wijhe een partner zien met een Europese blik. Erfgoed als de IJssellinie is per definitie Europees. Met EFFORTS kunnen we er mooie projecten doen ontstaan. We ontvangen in de toekomst met plezier een delegatie van de gemeente Olst-Wijhe in Brussel.”

Impuls voor recreatie

Aansluiting bij EFFORTS past bij de ambitie van Olst-Wijhe om de IJssellinie nadrukkelijker in te zetten voor recreatief-toeristische activiteiten. De gemeente ondersteunt en initieert al langer initiatieven om de IJssellinie beter en meer op de kaart te zetten. Het behoud van de IJssellinie is onder meer belangrijk vanwege het historische belang in het uitdragen van de Europese geschiedenis.

Over EFFORTS

Eeuwenlang is het Europese landschap getekend door oorlog en verdedigingslinies. Dit militaire erfgoed is vandaag de dag een kans om lokale en regionale ontwikkelingen over grenzen heen te verbinden. EFFORTS wil partnerschappen tot stand brengen, toegankelijkheid voor mensen bevorderen, internationaal informatie uitwisselen en bijdragen aan de herontwikkeling van erfgoed binnen het landschap. EFFORTS is opgezet om te stimuleren en activeren tot onderlinge kennisuitwisseling, gezamenlijke fondsenwerving en stevige belangenbehartiging in Brussel.

Het bericht IJssellinie centraal tijdens bijeenkomst Europees erfgoednetwerk in Olst-Wijhe verscheen eerst op Salland TV.