Kunstenaar Patrick Mangnus maakt de nieuwe Magistraat voor Deventer

Afgelopen donderdag 7 december, maakte burgemeester Andries Heidema bekend dat Patrick Mangnus de opdracht krijgt een nieuwe hedendaagse Magistraat te maken. De jury kiest hiermee voor een gelaagd kunstwerk van een kunstenaar die het belang van onze geschiedenis hoog in het vaandel heeft en door het experiment op te zoeken een spannend perspectief voor de toekomst biedt. Het kunstwerk krijgt een bijzondere plek in het stadhuis en geeft ‘De magistraat’ van Gerard ter Borgh een hedendaagse nazaat.

Tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Burgerzaal van het Stadhuis onthulde de burgemeester Andries Heidema namens de jury, die naast hemzelf bestaat uit
Garrelt Verhoeven (directeur Deventer Verhaal), Mieke Conijn (directeur Kunstenlab) en Arno Kramer (beeldend kunstenaar) de naam van Patrick Mangnus als de kunstenaar die zijn ontwerp definitief mag gaan uitvoeren.

Nominaties

De jury maakte een keuze uit de schetsvoorstellen van de vier genomineerde kunstenaars; Jan Slijkhuis, Patrick Mangnus, Jeroen Diepenmaat en Viorica Cernica maakten ieder een schetsvoorstel. Deze werden afgelopen zomer gepresenteerd tijdens twee tentoonstellingen in de Stadsetalage en het Kunstenlab. Opvallend is de verscheidenheid aan gebruikte media door deze vier kunstenaars: schilderkunst, fotografie, geluid en gemengde technieken (waaronder grafiek en video). In één opzicht lijken de voorstellen van de kunstenaars veel op elkaar; voor alle kunstenaars gaat het in de Nieuwe Magistraat over een verschuiving van de macht van de bestuurders naar die van ‘het volk’, de inwoners.

De jury hanteerde in de selectie de volgende criteria:
Artistieke kwaliteit (en gelaagdheid)
Actualiteit (in inhoud en vorm), immers: het gaat om hedendaagse visie op Magistraat
Toegankelijkheid (voor groot publiek)
Relatie tot Magistraat
Realistisch en haalbaar
Daarnaast zijn de honderden ingevulde formulieren waarmee de bezoekers aan beide tentoonstellingen hun voorkeur konden uitbrengen, meegenomen in de beoordeling.

Keuze

Met Patrick Mangnus kiest de jury voor een gelaagd kunstwerk van een kunstenaar die het belang van onze geschiedenis hoog in het vaandel heeft. Het werk van Patrick Mangnus kenmerkt zich door een combinatie van beeldlagen en betekenislagen, die alle verschillende tijden en geschiedenislagen doorkruisen. Deze lagen kunnen harmonieus zijn of juist met elkaar in conflict. Hierdoor ontstaan nieuwe associatieve beeldlagen en verhaallijnen die een sociaal (historisch) bewustzijn en het gemis daaraan pijnlijk laten doordringen in de hedendaagse maatschappij.
Zijn repliek op de magistraat is een ruimtelijke uitwerking van het principe van een 3D-kaart die lijkt te bewegen. Met beeldmateriaal dat deels historisch, deels nieuw te maken is, belicht hij succesvolle burgerinitiatieven. Deze bepalen naar zijn mening, meer dan de bestuurders, het klimaat van Deventer en de kansen in de toekomst.

Achtergrond
In 1667 voltooide Gerard ter Borch ‘De Magistraat’, waarop het stadsbestuur van Deventer in de raadszaal van het stadhuis staat afgebeeld. Zijn 400e geboortedag en de viering van 1250 jaar Deventer zijn de aanleiding om het beroemde schilderij van een hedendaagse nazaat te voorzien.

Source: Salland TV