Milieuonderzoeksagenda Energievisie ter inzage tot en met 31 december

Op 1 november is de gemeente Olst-Wijhe gestart met een traject om te komen tot een Energievisie. In deze visie wordt vastgelegd hoe en waar windmolens en zonnevelden kunnen worden gerealiseerd in de gemeente. De volgende stap in het proces is het opstellen van de milieuonderzoeksagenda. Dit is de zogenaamde Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Hierin staat wat onderzocht moet worden om goede beslissingen te kunnen nemen over de locaties voor zonnevelden en windmolens. Denk bijvoorbeeld aan de gevolgen voor natuur en vogels, maar ook aan schaduw en geluid.

De notitie ligt van 6 tot en met 31 december ter inzage. Iedereen kan schriftelijk een zienswijze indienen. De gemeente hecht veel waarde aan een open proces waarin alle belangen worden gehoord. Daarom organiseert zij twee bijeenkomsten waar iedereen wordt geïnformeerd én kan meedenken over de onderzoeksagenda. Maar ook over de manieren waarop inwoners kunnen profiteren van windmolens en zonnevelden in de gemeente. De bijeenkomsten vinden plaats op 7 december (Holstohus Olst) en op 13 december (gemeentehuis Wijhe). De avonden zijn gelijk van opzet en starten om 19.15 uur.

Meer informatie over de avonden en de Notitie Reikwijdte en Detailniveau vindt u op www.olst-wijhe.nl/energievisie. Op deze pagina kunt u zich ook aanmelden voor de bijeenkomsten.

Source: Salland TV