Militairen gaan bij Olst en Welsum de IJssel over

Het gaat daarbij om een oefening die is bedoeld om groepen verkenners te trainen. De oefening bestaat uit het verplaatsen van voertuigen, verplaatsingen te voet en het verkennen van routes, objecten en brugovergangen. De meeste verplaatsingen zullen in het donker gebeuren. En omdat de verkenners niet mogen opvallen, blijven zij zoveel mogelijk uit het zicht en in elk geval buiten de bebouwde kom. Daarom wordt er ook weinig overlast van deze oefening verwacht.