Minder geluidoverlast spoor bij Deventer

ProRail moet op 10 plekken in Deventer iets doen aan de geluidsoverlast van het treinverkeer. Zij maakt plannen voor het plaatsen van geluidschermen. Om invloed hierop te krijgen heeft gemeente Deventer een ruimtelijke visie vastgesteld. Bewoners zijn bij het opstellen van de visie tijdens vier bewonersavonden betrokken.

Wethouder Liesbeth Grijsen: “Een geluidscherm vermindert het geluid maar kan ook je uitzicht en veel licht wegnemen. We hebben aan bewoners gevraagd wat zij willen en dit betrokken bij de opgestelde visie. Nu moeten we afwachten wat het Rijk opneemt in het Saneringsplan Geluidhinder Spoor.”

Geluidhinder
Aanleiding is het landelijke Meerjarenprogramma geluidhinder spoor (MJPG-spoor). In dat kader is akoestisch onderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat op een tiental locaties in Deventer geluidschermen aan de orde kunnen zijn. De visie vormt input voor het Saneringsplan Geluidhinder Spoor dat het Rijk opstelt.

Planning
Al met al kan het nog wel even duren eer maatregelen daadwerkelijk worden uitgevoerd. Het landelijke Saneringsplan verschijnt waarschijnlijk in 2018. Als dat is vastgesteld, komen er lokale saneringsmaatregelen en -besluiten waarop bezwaar en beroep mogelijk is. Uitvoering zal naar verwachting in 2019 of later plaatsvinden afhankelijk van de prioritering.

Visie inzien
De ruimtelijke visie op de tien plekken in de gemeente Deventer is te vinden op de gemeentelijke website: https://www.deventer.nl/leven/milieu-duurzaamheid/milieu.

Bewoners betrokken
Er zijn vier informatieavonden gehouden voor bewoners. De uitkomsten hiervan zijn waar mogelijk overgenomen. De bijeenkomsten werden niet alleen bezocht door de door ProRail beoogde doelgroep waar zij wettelijk iets voor moeten doen, maar ook door andere omwonenden die hinder van het spoor ondervinden.

Source: Salland TV