Nieuwbouw op terrein deurenfabriek, omwonen houden zorgen over verkeersoverlast

84 woningen moeten erkomen op het Douma Deurenterrein in Raalte. Een eerdere projectontwikkelaar moest de plannen staken door onenigheid. Nu heeft het collega de plannen toch goedgekeurd en hier zijn omwonenden niet al te blij mee. Zij vrezen voor verkeersoverlast en denken dat bijvoorbeeld de Enkstraat hier het meest hinder van gaat ondervinden.

Er wordt al lang gesproken over nieuwbouw op het terrein van de deurenfabriek. In eerste instantie zou de fabriek al in 2019 worden gesloopt. Door onenigheid met de vorige projectontwikkelaar ging dat echter niet door. Een nieuwe projectontwikkelaar werd gevonden in Bouwfonds Gebiedsontwikkeling uit Zwolle. Het resultaat: een plan voor 84 woningen op het fabrieksterrein. In 2019 is een verkeerstelling uitgevoerd door de gemeente. Zij zijn van mening dat op basis van deze uitkomsten de huidige toegangswegen de toename aan verkeersdrukte wel degelijk aankunnen.
Een buurtbewoner zegt hierover: “Het verkeer, dat ook vrachtverkeer betreft, gaat via de Enkstraat richting N35, maar we hebben ook te maken met voertuigen van de Gemeentewerf in deze straat.” Zij laat daarom extra onderzoek uitvoeren. Wethouder Alexander Kreule laat weten hier achter te staan. “Ook al verwachten wij een realistisch beeld door het onderzoek, wij hechten juist vanwege de zorgen van de omgeving aan een zorgvuldige aanpak”

Volgens de gemeente is al een tweede ontsluitingsweg toegevoegd om het verkeer te spreiden, via de in- en uitrit van de gemeentewerf, in plaats van al het gemotoriseerd verkeer via de Kanaalstraat Oostzijde te ontsluiten.

De omwonenden kwamen eerder al met een alternatieve ontsluiting met een brug over het kanaal. “De gemeente ziet daar niks in. Niet alleen van het Doumaterrein komt veel verkeer. De omwonenden hebben recent Veilig Verkeer Nederland (VVN) ingeschakeld. Die kwamen wel met tips om het verkeer langzamer te laten rijden maar hiermee verlicht je de toevoer niet van de volgens hen, toch kwetsbare route.

Foto: archief

Schoorsteen als gemeentelijk monument

Omwonenden zijn niet de enige die zich zorgen maken over het plan. Stichting Fabrieksschoorstenen, Historische Vereniging Raalte en sinds kort Erfgoedvereniging Heemschut vrezen dat de schoorsteen op het Douma Deurenterrein verdwijnt. De schoorsteen is volgens de verenigingen nog de enige in zijn soort in Raalte en herinnert aan de industriële historie van het dorp. Heemschut deed daarom recent een verzoek om de schoorsteen aan te wijzen als gemeentelijk monument. 

In het huidige plan wordt echter geen rekening gehouden met het behoud van de schoorsteen. De schoorsteen zou (financieel) niet in te passen zijn omdat dat ten koste gaat van het aantal te bouwen woningen. Het gemeentebestuur gaat eerst advies vragen aan de monumentencommissie, voordat de schoorsteen wordt aangemerkt als monument. Het is nog onduidelijk wanneer daar een besluit over volgt. 

Ga voor meer info naar www.Salland1.nl

Powered by WPeMatico