Oerdijk tussen Vosmanskamp en bebouwde kom wordt 30-km weg

De Oerdijk in Schalkhaar krijgt een 30-km zone tussen de Vosmanskamp en bebouwde kom. De kruising van de Oerdijk met Groot Wielens en de Horsterhoekweg wordt versmald en gelijkwaardig. Een eerder geplande ventweg voor de ontsluiting van de nieuwe woningen uit het project De Wijtenhorst/Douweler Leide is hierdoor niet meer nodig. Voor de aanpassing is nog wel een verkeersbesluit nodig. De Oerdijk tussen de Vosmanskamp en bebouwde kom wordt opnieuw ingericht.

Het idee is om het fietspad langs de Oerdijk tussen de Vosmanskamp en Groot Wielens weg te halen, en daar een trottoir aan te leggen. De huidige bomen voor de bouwkavels worden nog dit jaar gekapt. Later worden nieuwe bomen ingeplant, wat verder van de Oerdijk af. Wanneer de werkzaamheden starten is nu nog niet bekend.