Olst – Wijhe sluit het jaar 2018 met positief financieel resultaat af

De gemeente Olst-Wijhe heeft het jaar 2018 afgesloten met een positief financieel resultaat van € 726.000. De totale begroting van 2018 bedroeg ruim € 42 miljoen.

Het grootste deel van de financiën van de gemeente gaat naar activiteiten en taken die jaarlijks terugkomen. Zoals onderhoud openbare ruimte, onderwijs, werk- en inkomensondersteuning, jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning, sport, cultuur en dergelijke. Een klein deel van de begroting is gegaan naar nieuwe ontwikkelingen, zoals:

De uitvoering van het programma Samen Duurzaam waaronder de routekaart energieneutrale kernen en het opstellen van de Ruimtelijke Visie Duurzame Energie (voorheen Energievisie). Het onderzoeken van de mogelijkheden voor toekomstbestendige huisvesting van de 13 basisscholen in Olst-Wijhe. Het ontzorgen en ondersteunen van evenementenorganisaties door de leges voor vergunningen en ontheffingen voor evenementen af te schaffen en gratis afvalcontainers ter beschikking te stellen.

De aanleg van bermverharding met grasbetonstenen aan de Marledijk en herstel van asfalt van de Koekoeksweg en Eikelhofweg.
De reconstructie van de omgeving van De Grienden, Veerstraat, De Kupe, Achter de Hoven en (een deel van) Dijkzicht in Wijhe.
De bouw van in totaal 52 woningen.
De beleving van de IJssellinie voor recreanten, toeristen en inwoners.
De doorontwikkeling en transformatie op het gebied van jeugdhulp.

Toevoegen aan reserve

Het college stelt aan de raad voor om een deel van het financiële resultaat over 2018 te herbestemmen. Na herbestemming blijft uiteindelijk afgerond € 642.000 over en dit bedrag wordt toegevoegd aan de reserve ‘Nader te bestemmen middelen’. Het jaarverslag en de jaarrekening worden door de raad besproken in de vergadering van 1 juli aanstaande.

Het bericht Olst – Wijhe sluit het jaar 2018 met positief financieel resultaat af verscheen eerst op Salland TV.