Onderzoek naar fietsenstalling onder voormalige V&D in Deventer

De gemeente Deventer stimuleert fietsen en daarbij hoort meer ruimte voor fietsparkeren in de binnenstad. Het college heeft de haalbaarheid laten onderzoeken van een fietsenstalling op de kop van de Brink, onder de voormalige V&D. De komende periode worden een technische en financiële uitwerking gemaakt.

Wethouder ruimte Liesbeth Grijsen: “We zetten in op een goede bereikbaarheid van de binnenstad en daar hoort bij dat je voldoende parkeerruimte hebt. Voor de fiets zijn er al veel mooie nieuwe fietsrekken overal in de binnenstad geplaatst. We kijken tegelijkertijd ook naar meer bewaakte fietsenstallingen.”

Entree vraagt aandacht
De kelder onder de voormalige V&D wordt niet gebruikt. Uit een eerste verkenning blijkt een fietsenstalling hier haalbaar. De entree van de stalling vraagt aandacht, onder meer omdat er winkels zitten op de begane grond. Diverse varianten zijn onderzocht. Een ingang in de Keizerstraat met een tunnel van 15 meter tot aan de gevel van het gebouw, lijkt het best haalbaar.

Uitwerking
De nieuwe wethouder verkeer en vervoer, Frits Rorink neemt het stokje over: “We moeten uitzoeken wat dit technisch vraagt en wat het gaat kosten. Daarnaast gaan we in gesprek met belanghebbenden, zoals ondernemers. Daarna kunnen we pas samen met de gemeenteraad besluiten of we deze fietsenstalling gaan realiseren of niet.”

Motie
De gemeenteraad heeft in een motie van september 2016 het college gevraagd om meer bewaakte fietsenstallingen in de binnenstad.