Parkeren in Voorstad Centrum en Rivierenwijk verandert

Per februari 2018 wordt het parkeren in deze schilwijken om de binnenstad aangepast. Daarbij komen alle parkeerplekken beschikbaar voor zowel vergunninghouders als betalende bezoekers. Om voldoende parkeerplekken te houden voor bewoners, komt er op sommige plekken alleen een hoog dagtarief.

Wethouder Liesbeth Grijsen: “Het systeem van parkeren verandert omdat dat financieel gunstig is voor de gemeente. We werken de indeling per wijk uit in overleg met bewoners en monitoren de resultaten.”

Voorstad Centrum
In de woonstraten dichtbij het station geldt straks een dagtarief van €20. Dat voorkomt parkeren door treinreizigers. In het gebied vanaf de Beestenmarkt tot aan de Molenbelt geldt een uurtarief. De gebieden aan weerszijde van de Brinkgreverweg worden één parkeerzone. Hierdoor krijgen sommige bewoners van Voorstad Centrum een goedkopere vergunning.

Rivierenwijk
In een deel van de Rivierenwijk geldt vergunningparkeren om overlast tegen te gaan van Saxion en het ROC. In die buurt geldt straks een dagtarief.

Monitoren
In beide wijken wordt een nulmeting uitgevoerd en wordt de leefbaarheid gemonitord en of bewoners tevreden zijn. Op basis van de uitkomsten van de evaluatie kunnen later nog aanpassingen plaatsvinden.

Omzetten
Deze schilwijken zijn de laatste wijken die worden omgezet naar het nieuwe systeem. Tot nu toe loopt de omzetting die stapsgewijs is ingevoerd in de binnenstad en Raambuurt, zonder problemen. Naar verwachting verschijnt in februari 2018 een eerste tussentijdse evaluatie van de ervaringen in de binnenstad en de Raambuurt.

Binnenstad
De gemeente zet zich in voor een goed bereikbare binnenstad. Deventer stimuleert daarbij bezoekers om gebruik te maken van de parkeergarages. Op straat parkeren is daarom duurder dan in de garages.

Financiën
Door het systeem waarbij alle parkeerplekken beschikbaar zijn voor zowel vergunninghouders als bezoekers, hoeft Deventer parkeerboetes niet langer af te dragen aan het Rijk maar vloeien ze in de gemeentekas. Dit levert de gemeente een financieel voordeel op van naar verwachting een kleine 3 ton.

Source: Salland TV