Raad kiest Erica van Lente als nieuwe burgemeester

Tijdens een extra raadsvergadering op 18 oktober heeft de gemeenteraad van Dalfsen zijn keuze gemaakt. Erica van Lente, huidig waarnemend burgemeester van Bedum, wordt de eerste vrouwelijke burgemeester van Dalfsen. De voorzitter van de vertrouwenscommissie heeft dit bekendgemaakt. Dit was live te zien op het raadsinformatiesysteem, de website van de gemeenteraad.

“Onze inwoners hebben actief meegedacht wie onze nieuwe burgemeester zou moeten worden en waar die aan moest voldoen. De raad heeft toen een profielschets vastgesteld met drie belangrijke rollen. De raad zocht een verbinder in de gemeenschap, een aanjager in de regio en een dienend leider in het gemeentehuis”, zegt Luco Nijkamp, voorzitter van de vertrouwenscommissie.

“Ik kan u melden dat de raad daarin geslaagd is. Met Erica van Lente krijgen we een actieve, enthousiaste en zeer kundige burgemeester die goed bij Dalfsen past. We zijn blij dat ze gesolliciteerd heeft en we bevelen haar van harte aan bij Zijne Majesteit om benoemd te worden”.

Erica van Lente is 39 jaar, woont samen met haar partner in Groningen en is lid van de PvdA. Zij heeft ervaring als raadslid en fractievoorzitter en is op dit moment waarnemend burgemeester van Bedum. Deze gemeente gaat per 1 januari 2019 samen met de gemeenten De Marne, Eemsmond en Winsum op in de nieuwe gemeente Het Hogeland. Erica van Lente heeft aangegeven dat ze haar functie in Bedum op een goede manier wil afronden, de inwoners van Bedum mogen daar vanuit gaan.

De raad heeft hier alle begrip voor. Het betekent dat de nieuwe burgemeester pas in 2019 zal worden geïnstalleerd. Na het vertrek van huidig burgemeester Noten per 1 december 2018 nemen de locoburgemeester Ruud van Leeuwen en plaatsvervangend raadsvoorzitter Luco Nijkamp de taken waar, totdat Erica van Lente medio januari zal starten als de burgemeester van de gemeente Dalfsen.