Routenetwerken Salland opvolger van Recreatiegemeenschap Salland

Salland beschikt over een uitgebreid fiets- en wandelroutenetwerk. Jaarlijks maken hier tienduizenden mensen gebruik van. Het beheer en de doorontwikkeling van het netwerk is sinds 1 januari 2019 ondergebracht bij Routenetwerken Salland (RNS). RNS is een nieuw samenwerkingsverband tussen de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte en volgt het opgeheven Recreatiegemeenschap Salland (RGS) op.

Wethouders Anton Bosch (Olst-Wijhe), Jacques van Loevezijn (Raalte) en Thomas Walder (Deventer) hebben de samenwerking gisteren officieel ondertekend. Ook is het logo van RNS bekendgemaakt.

Doorontwikkeling
Met de oprichting van RNS blijft het onderhoud aan de recreatieve fiets- en wandelroutenetwerken geborgd. Ook blijft de uitbreiding van de routenetwerken met bijvoorbeeld nieuwe routes en de digitale doorontwikkeling belangrijk. Qua doorontwikkeling staan momenteel de kwaliteit van de bewegwijzering en de toevoeging van beleving voor de diverse doelgroepen voorop.

Eén aanspreekpunt
De gemeenten hebben gezamenlijk één coördinator routenetwerken Salland aangesteld. De coördinator is namens de drie gemeenten verantwoordelijk voor de fiets- en wandelroutenetwerken in Salland. Ook is de coördinator aanspreekpunt voor onder andere klachten en schademeldingen. Coördinator Paul Kruiper is te bereiken via routesalland@dowr.nl

Het bericht Routenetwerken Salland opvolger van Recreatiegemeenschap Salland verscheen eerst op Salland TV.