SallandWonen blijft inzetten op betaalbaarheid

SallandWonen volgt het sociaal huurakkoord bij de uitvoering van de jaarlijkse huurverhoging.  “Wij vinden betaalbaar huren één van onze belangrijkste doelstellingen”, zegt Marijke Kool, directeur-bestuurder van SallandWonen. SallandWonen verhoogt de huren van de woningen met gemiddeld
1,6 procent. Voor huurders met een laag inkomen en een hogere huurprijs kan in sommige gevallen de huurverhoging komen te vervallen.

Als uitgangspunt hanteert SallandWonen dat de huren meegroeien met de inflatie (1,6%), waarbij kwaliteit en betaalbaarheid van de woning leidend zijn. De verhoging varieert per woning en ligt tussen de 0,6 en 2,6 procent. Hoewel het nog geen wettelijke verplichting is, volgt SallandWonen zoveel mogelijk het sociaal huurakkoord. Hierin hebben de Woonbond en Aedes afspraken vastgelegd over betaalbaarheid. Een van de maatregelen is dat huurders in sommige gevallen een verzoek tot huurbevriezing kunnen doen. Of huurders hiervoor in aanmerking komen, kan nagekeken worden op de site van de Woonbond.

Een uitgebreide uitleg over de huurverhoging staat op de website van SallandWonen www.sallandwonen.nl. De huurverhoging gaat in per 1 juli 2019. Alle huurders krijgen hierover voor 1 mei persoonlijk een brief van SallandWonen.

Het bericht SallandWonen blijft inzetten op betaalbaarheid verscheen eerst op Salland TV.