Stephan Rientjes Sallandse Boer 2018

Stephan Rientjes (40 jaar) uit Raalte is tijdens Stöppelhaene de Sallandse Boer. Stephan is tijdens de Roggemaaiersdag op 21 juli gepresenteerd als het mannelijke visitekaartje van Stöppelhaene én als het gezicht van de hedendaagse agrarische sector. Hij volgt Geertjan
Kloosterboer op, de Sallandse Boer van 2017. Stephan heeft een varkensbedrijf met zeugen, vleesvarkens en akkerbouw aan de
Hofmeijersweg in Raalte.

Hij vindt dierwelzijn erg belangrijk en hij houdt zijn varkens volgens het Welfare concept. Het voer voor de dieren bestaat onder andere uit maïs, tarwe en gerst van eigen bedrijf en van collega’s uit de omgeving. De andere grondstoffen zijn vooral reststromen (‘afval’) uit de levensmiddelen industrie, zoals broodmeel, raapschroot, tarwegries, sojaschroot en zonnepitschroot. De mest van de varkens wordt weer gebruikt om de akkers te bemesten, zodat er goede gewassen op kunnen groeien. Op die manier werkt hij zoveel mogelijk in een gesloten kringloop.

Het grootste deel van de benodigde energie wordt opgewekt door zonnepanelen die op de daken liggen. Verder wordt er warmte teruggewonnen uit de ventilatielucht van de varkens. En door luchtwassers wordt er weinig ammoniak, stof en geur uitgestoten. Stephan neemt deel aan Salland Boert en Eet Bewust, om daarmee te helpen om voedselproducenten en -consumenten dichter bij elkaar te brengen. Wederzijds begrip en waardering zijn belangrijk en via SBeEB informeert hij consumenten over zijn bedrijf.

Hij is één van de meer dan 60 agrarische bedrijven in Salland die graag de visitekaartjes zijn van de sector en die het verhaal van de hele sector op een goede manier uitdragen. Hij heeft enkele bestuursfuncties, onder andere bestuurslid van LTO Noord afdeling Salland.
Daarnaast maakt hij regelmatig tijd voor zijn hobby: het bezoeken van een concert of een festival. De tradities van het Sallandse Oogstfeest spreken Stephan aan: “Het is een mooi en groot oogstdankfeest, waarbij via het oogstgaveproject ook aandacht wordt besteed aan
mensen die het minder goed hebben.”

Als Sallandse Boer 2018 is Stephan tijdens Stöppelhaene ook de ambassadeur voor de oogstgave, die dit jaar is bestemd voor het project Mount Neverrest in Thailand, voor een school voor gehandicapte kinderen en jongeren. Met de opbrengst kan een irrigatiesysteem worden aangelegd en de bodem bewerkt en beplant met eetbare gewassen. Met de inkomsten van de gewassen kan niet alleen de school, maar ook de
ouders en de lokale bevolking zelfredzaam worden. De kwetsbare kinderen zijn verzekerd van een veilige opvang, een nuttige daginvulling en passende scholing op weg naar zelfredzaamheid.

Stephan is niet de enige ambassadeur van de oogstgave dit jaar. Een groep leerlingen van het Carmel College Salland heeft dit project afgelopen voorjaar bezocht en ook  meegeholpen. Met hulp van deze enthousiaste jongeren uit Raalte en de omliggende dorpen hoopt hij dat de oogstgave dit jaar minstens 30.000 euro zal opbrengen. Giften kunnen overgemaakt worden naar: NL45RABO0142967157 t.n.v. Oogstgave.

Source: Salland TV