Technisch MKB regio Hengelo verdient alle ondersteuning provincie

Het bericht dat Siemens haar vestiging in Hengelo gaat sluiten kwam als donderslag bij heldere hemel. Dit is voor de vele werknemers van Siemens een persoonlijk drama. Woordvoerder Economie Henk Meulink zegt hierover: “De Statenfractie kan niet bevatten dat een gezond bedrijf moet sluiten. Twente is een innovatieve regio en daardoor een goede plek voor internationale bedrijven die een belangrijke impuls geven aan de Twentse economie. Om de regio te helpen willen we dat de technieksector in de regio Hengelo optimaal wordt ondersteunt. Dan wordt het mogelijk dat de sector de kansen die de aantrekkende economie biedt met beide handen aan kan pakken en daarmee banen creëert voor de medewerkers van Siemens”.

Ondersteuning Hengeloos MKB
“Siemens is een belangrijke werkgever in de regio Hengelo. Er verdwijnen straks honderden banen. Ik vind het van belang dat we als provincie nagaan of wij in onze subsidie- en stimuleringsregelingen niet meer moeten focussen op de MKB- en familiebedrijven. Die zijn hier geworteld en die blijven hier. Daarnaast vind ik dat wij als provincie alles op alles zouden moeten zetten om familie- en MKB-bedrijven in de regio Hengelo extra te ondersteunen. Als zij de kansen van de aantrekkende economie kunnen benutten en daarmee nieuwe werkgelegenheid creëren, juich ik dat alleen maar toe. Ik zou het mooi vinden als we als provincie op deze manier dit vervelende bericht voor de regio een positieve draai kunnen geven”.

Gevolgen
De CDA-fractie is erg blij met de voortvarendheid waarmee gedeputeerde Eddy van Hijum in contact is getreden met de gemeente Hengelo en andere betrokken partijen om de gevolgen van de sluiting voor de regio in goede banen te leiden.

Source: Salland TV