Verdere optimalisatie van bereikbaarheid Raalte centrum

De bereikbaarheid van het centrum van Raalte is belangrijk. Uit het onderzoek naar de bereikbaarheid van het centrum bleek vorig jaar al dat deze als goed werd ervaren. Automobilisten scoorden een 7.6 en fietsers een 8.2. Er was daarmee geen directe aanleiding tot ingrijpende verandering. Wel zijn er naar aanleiding van het onderzoek enkele maatregelen opgesteld die bijdragen aan een verdere optimalisatie van de bereikbaarheid.

Deze maatregelen zijn nu neergelegd in de notitie “verkeerskundige doorkijk centrum Raalte”.

Wethouder Dennis Melenhorst licht deze ontwikkeling toe: “De notitie vormt een basis voor de gewenste wegenstructuur voor alle soorten verkeer en gaat in op de verkeersveiligheid. Het betreft een lange termijnvisie die niet van vandaag op morgen gerealiseerd zal zijn, maar wel het eindbeeld vormt waar naar toe gewerkt kan worden.”

Een vertegenwoordiging van ondernemers, bewoners en de gehandicaptenadviesraad zijn bij het traject betrokken.

Een greep uit de maatregelen
• Uitbreiding stallingscapaciteit fiets
• Verbeteren oversteken voetgangers o.a. bij Domineeskamp en Molenhof-Schapenstraat
• Verbeteren fietsoversteek onder andere bij de Bentinckstraat-Westdorplaan en Deventerstraat – Domineeskamp
• Verbeteren bewegwijzering (richting het) centrum
• Voetgangersgebied toegankelijker maken voor minder validen
• Verwijderen hinderlijke obstakels in het centrum waar mogelijk
• Verbeteren toegankelijkheid tussen Domineeskamp en Grotestraat

Uitvoering van de maatregelen
De voorgestelde maatregelen worden zoveel mogelijk uitgevoerd wanneer de gemeente al projecten uitvoert in het centrum. Denk hierbij aan bijvoorbeeld weg- of rioleringsonderhoud.

Source: Salland TV