Vier geschikte uitbreidingslocaties aangemerkt in Heino

In Heino is ruimte nodig voor woningbouw. Daarom is de gemeente in samenwerking met een vertegenwoordiging van inwoners een locatiestudie gestart. Begin dit jaar werd aan de inwoners van Heino gevraagd hun voorkeurslocatie kenbaar te maken voor woningbouw. Onderzoek heeft ertoe geleid dat een aantal locaties als kansrijk is aangemerkt. Op vier grotere uitbreidingslocaties heeft de gemeente Raalte een voorkeursrecht gevestigd. De eigenaren van de percelen zijn daar inmiddels over geïnformeerd.

Met deze actieve aankoopstrategie wil de gemeente tegemoet komen aan de gehoorde wensen uit het dorp. De wens was om meer regie te hebben op de ontwikkelingen en kaveluitgifte, dan wanneer dit volledig wordt overgelaten aan marktpartijen.

Voorkeursrecht
De vestiging van het voorkeursrecht betekent in het kort dat de eigenaar niet tot verkoop van de percelen mag overgaan, voordat de betreffende percelen aan de gemeente zijn aangeboden. Kortom: de gemeente heeft het eerste recht van koop. Het voorkeursrecht betekent niet dat ze moeten verkopen. Die keuze is aan de eigenaren zelf.

Het gaat om de volgende vier uitbreidingslocaties:
– locatie v.d. Cappellenweg
– Locatie Molenweg
– Locatie aansluitend op Kiezebos
– Locatie IJsbaan en omgeving

Inzagetermijn
Het besluit van burgemeester en wethouders m.b.t. het voorkeursrecht ligt sinds 12 oktober 2018 ter inzage in het gemeentehuis in Raalte, voor een periode van zes weken (t/m 23 november 2018).

Op de overige kansrijke locaties (kleiner van omvang) wordt geen voorkeursrecht gevestigd, maar deze worden wel nader onderzocht. Meer informatie is te vinden op de projectwebsite woningbouw Heino: www.raalte.nl/woningbouw-heino.