Waterschap Drents Overijsselse Delta scherpt waterbeleid aan

Er mag sinds zaterdag geen water meer worden gehaald uit sloten, weteringen en het Overijssels Kanaal. Water uit het zogenoemde aanvoergebied ‘Ankersmit’ mag niet meer gebruikt worden voor het beregenen van gras en mais. Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) breidt het gebied waarin het verboden is oppervlaktewater te onttrekken uit naar het Overijssels Kanaal om te voorkomen dat het waterpeil verder daalt. Ook wil het waterschap zo voldoende voorraad houden om de droogte van de komende dagen te doorstaan. Water mag nog wel gebruikt worden als drinkwater voor vee of het blussen van branden.

Source: Salland TV