Werkzaamheden in Laag Zuthem gaan van start

Laag Zuthem krijgt een flinke metamorfose. De verkeersveiligheid in het dorp laat te wensen over. Daarom worden de Kolkweg en de Langeslag aangepakt. Tegelijk worden andere aanpassingen gedaan om de leefbaarheid, duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit en levensloopbestendig wonen te verbeteren. Eind 2019 worden de werkzaamheden afgerond en is Laag Zuthem klaar voor de toekomst!

De werkzaamheden worden in opdracht van de gemeente Raalte uitgevoerd door Sallandse Wegenbouw in Haarle. In de week van 27 mei start de aannemer met de voorbereidende werkzaamheden, zoals het inrichten van het werkterrein. De planning is besproken met de gemeente en de klankbordgroep.

Uit te voeren werkzaamheden
Vanaf maandag 3 juni is de Kolkweg afgesloten voor doorgaand verkeer en worden omleidingsroutes uitgezet. Vervolgens wordt de huidige gemengde riolering vervangen door een gescheiden stelsel. Een gescheiden stelsel zorgt ervoor dat regenwater niet meer samen met het vieze water in het riool terechtkomt. Het regenwater wordt afgekoppeld. Met als voordeel dat schoon regenwater niet meer naar de rioolwaterzuivering wordt afgevoerd. Na de rioleringswerkzaamheden wordt de wegverharding weer aangebracht.

Op enkele plaatsen in de berm wordt verharding aangebracht. Dit maakt het voor landbouwvoertuigen gemakkelijker om even aan de kant in te gaan en een auto te laten passeren. In samenwerking met een landschapsarchitect is gezorgd voor een groene invulling van de entrees én mooie doorkijkjes. Ook wordt toegewerkt naar een levensloopbestendige openbare ruimte. Denk aan rolstoelvriendelijke voetpaden en oversteken.

Gefaseerde aanpak
Er is bewust gekozen voor een gefaseerde aanpak van het project, ten gunste van de bereikbaarheid. Na de werkzaamheden aan de Kolkweg volgt de Langeslag. Het gehele project wordt naar verwachting in het vierde kwartaal van 2019 afgerond.

Het bericht Werkzaamheden in Laag Zuthem gaan van start verscheen eerst op Salland TV.