april, 2018

Volgorde per maand

 

Man valt van perron in Olst

FOTO: archief Een man van 26 jaar oud uit Olst is zaterdagavond ernstig gewond geraakt toen hij op het station in Olst tussen een trein en het perron terecht kwam. Hij stapte met een groep vrienden uit de trein. Op het moment dat de trein vertrok viel hij waarbij hij tussen de trein en het perron terecht kwam. Hij raakte daarmee ernstig gewond aan armen en benen. De politie doet een onderzoek naar de toedracht.

Source: Salland TV

Uitgangspunten woningbouw Bathmense Enk fase 3 vastgesteld

De nieuwe wijk Bathmense Enk fase 3 gaat uit van de bestaande historische elementen zoals de houtwal, de Vogelzangsteeg en boerenerven in het Enklandschap. Dit zien we terug in de indeling en de vormgeving van de nieuwe woonwijk. Het college van burgemeester en wethouders heeft de uitgangspunten voor de woningbouw Bathmense Enk fase 3 vastgesteld. Aan de westzijde van Bathmen, aan de Deventerweg ontstaat een nieuwe woonbuurt met ruim honderd woningen.

Het woningaanbod wordt gevarieerd met keuze uit rijwoningen (huur en koop), twee-onder-een kapwoningen, vrijstaande woningen en vrije kavels. De nieuwe woonbuurt sluit daarnaast goed aan bij de sfeer en identiteit van Bathmen. Er worden mooie wandelpaden aangelegd. De woningen krijgen een dorpse en landelijke uitstraling. Ter voorbereiding daarop start de gemeente binnenkort met een nieuw bestemmingsplan. Naar verwachting start de bouw in 2019.

Source: Salland TV

Zeven Koninklijke Onderscheidingen in de gemeente Olst Wijhe

Foto: Jan van Aefst Fotografie.

Aan zeven inwoners van de gemeente is een Koninklijke Onderscheiding toegekend. Zes daarvan zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, één inwoonster is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

e bijbehorende versierselen werden uitgereikt door burgemeester Ton Strien tijdens de zgn. ‘Lintjesregen’. Het gaat om de volgende inwoners:

Mevrouw Dolf Huis in ’t Veld – Klijnhout, Wijhe (Lid in Orde van Oranje-Nassau)

Dolf Huis in ’t Veld, tot 1990 bakkersvrouw, ontplooide ná die jaren een veelheid aan vrijwilligersactiviteiten: ze was voorzitter van het Katholiek Vrouwengilde, voorzitter en vrijwilliger van de afdeling Wijhe van de Nationale Vereniging de Zonnebloem, penningmeester van de parochiële caritas, vrijwilliger bij de Wereldwinkel Wijhe, maar bovenal al meer dan 25 jaar een bevlogen en zeer gewaardeerde vrijwilliger bij Het Weijtendaal, waar ze koffie schenkt, in het winkeltje staat, activiteiten begeleidt en wat al niet.

De heer Bert van de Streek, Wijhe (Lid in Orde van Oranje-Nassau)

Bert van de Streek zet zich sinds 1995 (als bestuurslid, als reisbegeleider, als vrijwilliger bij de rommelmarkt) in voor Let’s Go! Bert is altijd aan te spreken op én actief voor activiteiten van Let’s Go! Een uitwisselingsproject tussen jongeren uit Wijhe en jongeren uit Letland. Daarnaast is hij dijkwachter van het Waterschap Drents Overijsselse Delta en zit hij in het bestuur van Plaatselijk Belang Herxen.

De heer Wim Kruit, Boerhaar (Lid in Orde van Oranje-Nassau)

Wim Kruit was vrijwilliger bij en wedstrijdsecretaris van de Voetbalvereniging IJsselboys, lid van de bouwcommissie, vrijwilliger en bestuurslid van Voetbalvereniging Wijhe92 en voorzitter van de beheerscommissie. Daarnaast is hij scheidsrechter bij de KNVB en clubscheidsrechter, koster van de Willibrorduskerk op de Boerhaar en toneelmeester van de Toneelgroep Boerhaar.

Mevrouw Marianne Poppenk-Copper, Olst (Ridder in Orde van Oranje-Nassau)

Marianne Poppenk had en heeft een keur aan lokale, regionale en landelijke verdiensten:

 • lid afdelingsbestuur Nederlandse Vereniging voor Blinden en Slechtzienden;
 • vrijwilliger Stichting Arcon, ze verzorgde wekelijks een radioprogramma;
 • secretaris, vanaf 2009 voorzitter van de commissie Excursies en Advisering en vanaf 2010 bestuurslid Stichting Kubes;
 • secretaris/gewestelijk afgevaardigde PvdA Olst-Wijhe;
 • gemeenteraadslid voor de PvdA;
 • bestuurslid Stichting De Vuurvlieg Lochem;
 • lid landelijke ledenwerkgroep Braille Educatie en Promotie van de Vereniging Onbeperkt lezen;
 • lid van de Lezersraad, het adviesorgaan voor de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag en de Bibliotheekservice Passend Lezen;
 • bestuurslid en lid van de activiteitencommissie van de ANBO, afdeling
 • lid van de landelijke werkgroep Handicap&Beleid van de PvdA;
 • bestuurslid van de Stichting Geluid in Zicht, werkte mee aan de ontwikkeling van de audiomaquette in de grote hal van de Tweede Kamer;
 • coördinator, tevens lid van de stuurgroep Noaberhuus Olst-Wijhe;
 • medeorganisator van noodopvang voor vluchtelingen.

De heer Bertus Mensink, Olst (Lid in Orde van Oranje-Nassau)

Bertus Mensink was:

 • vrijwilliger bij en bestuurslid van de Kon. Muziekvereniging Apollo in Olst;
 • bestuurslid van de oudercommissie van basisschool de Schakel in Olst;
 • bestuurslid VVD Olst-Wijhe;
 • bestuurslid van de Woningstichting Olst;
 • penningmeester van de Big Band Amor;
 • bestuurslid van de Lionsclub Olst-Wijhe, jeugdofficier, vicepresident en president;
 • vrijwilliger bij de Stichting Bökkers Mölle in Olst;
 • vrijwilliger gebouwencommissie De Bastiaan van de Protestantse Gemeente Olst;
 • voorzitter van de Vereniging van Eigenaren Olsterhof;
 • vrijwilliger bij de Historische Vereniging ’t Olster Erfgoed.

De heer Wiebren ten Dam, Wijhe (Lid in Orde van Oranje-Nassau)

De heer Wiebren ten Dam was:

 • ouderling-kerkvoogd van de Hervormde Gemeente Wijhe;
 • penningmeester van de Begrafenisvereniging Eert Uw Doden in Wijhe;
 • medeoprichter, vicepresident en president van de Lionsclub, afdeling Olst-Wijhe;
 • voorzitter van de Praktijkopleiding Bouw VSPB, regio Zwolle e.o.;
 • voorzitter van Bouwend Nederland, afdeling Zwolle;
 • vrijwilliger en voorzitter van Toerist Info Wijhe en actief betrokken bij de oprichting van de Stichting Toerisme en Recreatie Olst-Wijhe;
 • vrijwilliger bij de jaarlijkse Kerstmarkt in Wijhe;
 • bestuurslid van de Stichting Stadsherstel Zwolle;
 • medeoprichter, voorzitter van en vrijwilliger bij de Stichting ’t Langhuus in Wijhe;
 • voorzitter en penningmeester van het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Wijhe;
 • bestuurslid van de Vereniging Kerkrentmeesterlijk Beheer van de protestantse kerk in Nederland;
 • lid van de leegstandscommissie Wijhe;
 • vrijwilliger bij de Stichting IJssellinie in Olst.

Mevrouw Johanna van Zwieten, Olst (Lid in Orde van Oranje-Nassau)

Johanna van Zwieten is filiaalleider bij kringloopbedrijf Het Goed, locatie Wijhe, en in die hoedanigheid helpt zij jongeren, maar ook ouderen door ze te activeren en te begeleiden bij een arbeidsstage. Daarnaast

 • is ze vrijwilliger bij en bestuurslid van de Kindervakantieweek Houtdorp in Olst;
 • heeft ze jarenlang tijdens de zomervakantieperiode en met de kerstdagen, kinderen uit Berlijn opgevangen via de Stichting Europa Kinderhulp;
 • is ze vrijwilliger in Olst-Noord en fungeert ze daar als aanspreekpunt, ruimt ze de buurt op enz.;
 • was ze pleegouder van negen pleegkinderen, die ze voor korte of langere tijd een thuis heeft geboden;
 • en is ze nu nog pleegouder voor twee pleegkinderen van 18+;
 • en ze heeft door de jaren heen 36 dieren opgevangen.

Source: Salland TV

12 Koninklijke Onderscheidingen in de Gemeente Raalte

Foto: raalte.nl Dit jaar reikte burgemeester Martijn Dadema ter gelegenheid van Koningsdag aan 12 inwoners uit de gemeente Raalte een Koninklijke Onderscheiding uit. Op donderdag 26 april lokten we deze inwoners met een smoes naar het gemeentehuis.

Hieronder leest u welke personen een Koninklijke Onderscheiding hebben ontvangen en wat zij daarvoor hebben gedaan.

De heer A.P. (Ton) van de Berg uit Heino
De heer van den Berg, de oud-burgemeester van Heino, is op veel terreinen actief als vrijwilliger in de samenleving; lokaal, provinciaal en landelijk. Zijn belangrijkste verdiensten zijn:

Van 1987 tot 1991 secretaris van het CDA afdeling Overijssel.

Van 2005 tot 2015 heeft hij diverse functies vervuld voor de KBO (Katholieke Bond Ouderen).

De heer van den Berg is sinds 2001 actief in de parochiegemeenschap van de Katholieke Kerk in Heino als dirigent van het koor en lid van de liederencommissie. Daarnaast is hij sinds 2014 secretaris van deze parochie.

Naast de muzikale activiteiten in de lokale parochie is Ton van den Berg sinds 2002 dirigent van De Pompedoers uit Heino en was hij van 2002 tot eind 2016 actief voor de Nederlandse Stichting Gregorius Vereniging (een vereniging die studie en beoefening van de liturgische muziek in de Rooms-Katholieke kerk bevordert).

Van 2012 tot heden is de heer van den Berg als vrijwilliger betrokken bij de Stichting VNB Den Bosch, een katholieke reisorganisatie voor pelgrims. Ook bekleedt hij sinds 2014 diverse functies binnen de cliëntenraad van het Isala ziekenhuis.

Sinds 2003 is Ton van den Berg speler en penningmeester van het Nederlands Burgemeesters Elftal.

Voor al zijn verdiensten is de heer Van den Berg benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

 

De heer J. (Jan) Bouwmeester uit Raalte
De heer Bouwmeester zet zich al 40 jaar in voor diverse onderwerpen in de samenleving van Raalte. Sinds 1978 is Jan Bouwmeester vrijwilliger en secretaris van het 4 mei comité in Raalte en fungeert als de motor achter het organiseren van de herdenkingen van oorlogsslachtoffers in Raalte.

Hij was van 1982 tot 1986 penningmeester van de muziekvereniging in Raalte en was in 1985 (tot 2000) medeoprichter en bestuurslid van de Oranjevereniging in Raalte. In 1986 startte de heer Bouwmeester als penningmeester van de afdeling handbal van SV Raalte en werd in 1997 penningmeester van de omnivereniging SV Raalte.

Voor zijn verdiensten is de heer Bouwmeester benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 

Mevrouw A.J. (Joke) van Groenigen uit Raalte
Mevrouw van Groenigen is een bijzonder actief en betrokken vrijwilliger. Van 1983 tot 2003 was zij zeer actief binnen de toenmalige Gereformeerde Kerk in Raalte. Zij was daar onder meer scriba, wijkdame, ouderling en jeugdouderling.

Bij haar werkgever, Loohuis Installatietechnieken (1998 – 2016), organiseerde zij naast haar werk allerlei activiteiten voor de personeelsvereniging en bezocht onder meer zieke personeelsleden.

Sinds 1997 is Joke van Groenigen actief binnen de Christelijk-Maatschappelijke Vrouwenbeweging ‘Passage’ Raalte. Zij begon daar als wijkdame en werd in 2013 penningmeester.

Sinds 2011 is mevrouw van Groenigen bestuurslid en secretaris van de Raad van Kerken Raalte/ Broekland. Deze raad zet zich in voor de oecumenische dialoog en organiseert oecumenische kerkdiensten in Raalte en Broekland en probeert op die manier mensen met verschillende geloven samen te brengen.

Voor al deze verdiensten is mevrouw Van Groenigen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 

Mevrouw J.M. (Anny) Jansman – Blankenvoorde uit Luttenberg
Mevrouw Jansman is een bijzonder actieve en betrokken vrijwilliger die ondanks haar leeftijd nog steeds heel actief is binnen de gemeenschap van Luttenberg.

Zij was medeoprichter, bestuurslid en zeer actief vrijwilliger van EHBO afdeling Luttenberg (van 1965 tot 2005). Sinds 1990 is zij vrijwilliger van de Heilige Corneliuskerk in Luttenberg en is daar onder meer lid van de schoonmaakploeg en verzorgt de bloemen.

Vanaf 1997 is zij bestuurlijk actief voor de ouderen in Luttenberg. Zij is penningmeester van Welzijn Ouderen Luttenberg en sinds 2012 bestuurslid van de KBO-afdeling in Luttenberg. Ze is lid van de seniorenraad en onderhoudt de contacten met andere ouderenbonden in de regio.

Voor al deze verdiensten is mevrouw Jansman benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 

De heer H.A.J.M. (Harry) van Kampen uit Heino
De heer Van Kampen was gedurende 12 jaar, sinds maart 2006, gemeenteraadslid voor de SP in de gemeente Raalte. Na de gemeenteraadsverkiezingen eindigde zijn raadslidmaatschap.

Vanwege het defungeren als volksvertegenwoordiger is de heer Van Kampen benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 

De heer J.H.M. (Jan) Kodden uit Raalte
De heer Kodden is een vrijwilliger die zich al vele jaren inzet voor de samenleving van Raalte.

Hij begon als vrijwilliger bij handbalvereniging Kwiek in Raalte, waar hij trainer was van 1969 tot 1989. Van 1994 tot 1999 was hij voorzitter van de Raalter Tennisvereniging (RTV). Belangrijke activiteiten in die tijd: de laatste gravelbanen werden vervangen door kunstgrasbanen, de verlichting van de banen werd vernieuwd en het clubgebouw verbouwd door de leden.

Van 1999 tot 2008 was Jan Kodden penningmeester van Carnavalsvereniging de Stöppelkaters en maakte deel uit van het dagelijks bestuur en de Senaat van de vereniging. Hij was namens de vereniging betrokken bij de organisatie van Stöppelhaene en Ribs&Blues.

Sinds 1997 is de heer Kodden actief vrijwilliger bij Stöppelhaene. Sinds 2011 is hij penningmeester van de Stichting Stöppelhaene, maar daarnaast is hij actief bij de opbouw- en afbouwwerkzaamheden en bestuurslid en penningmeester van de stichting tot instandhouding van het Sallands Oogstfeest.

In 2017 werd op hem een beroep gedaan door handbalvereniging Kwiek, als penningmeester van het interim bestuur heeft hij geholpen om de club weer op de rails te zetten.

Voor zijn verdiensten is de heer Kodden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 

De heer A.D. (André) Roelofs uit Heino
De heer Roelofs is al meer dan 40 jaar actief als vrijwilliger in Heino. Hij is vooral een kei in het organiseren van activiteiten en het werven van inkomsten en leden.

Hij begon als vrijwilliger van HEVO Volleybalvereniging Heino in 1975. Daar is hij secretaris, scheids- en lijnrechter en zorgt voor het werven van sponsorgelden. Vanaf 1985 is de heer Roelofs betrokken bij de Pompdagen Heino. Hij bedenkt en organiseert activiteiten en stond bijvoorbeeld aan de wieg van de zogenaamde Ober Challange.

Sinds 2008 organiseert André Roelofs regionale en landelijke acties voor de Alpe d’Huzes/ Salland d’Huzes.

Vanaf 2009 zijn daar nog tal van andere activiteiten voor verenigingen bijgekomen: Auto Rodeo Heino, Schietvereniging de Treffer, Oranje Comité Heino, Fietsgroep de Plataan, voetbalvereniging Heino, d De Zonnebloem (duofietsen), popkoor SVP en de Sallandse Wandelvierdaagse konden allen een beroep doen op deze actieve vrijwilliger. Sinds 2012 zet de heer Roelofs zich ook nog in voor de Stichting tot behoud van zwembad De Tippe in Heino.

Voor zijn verdiensten is de heer Roelofs benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 

De heer G.A.M. (Gerard) Schrijver uit Raalte
De heer Schrijver is een zeer actieve vrijwilliger die zich al vele jaren op diverse terreinen inzet voor de samenleving van Raalte.

Hij begon in 1988 (tot 1998) als penningmeester van de Stichting Beheer Scouting Raalte en de vereniging Scouting Miguel Pro Raalte.

Sinds 1992 is hij collectant bij de heilige Pauskerk in Raalte en sinds 1997 is Gerard Schrijver actief vrijwilliger bij Drumfanfare St. Caecilia in Raalte. Hij was van 2002 tot 2007 penningmeester en voorzitter.

Als vrijwillig financieel adviseur is de heer Schrijver sinds 2009 betrokken bij de Lokale Actie Groep- Leader De Kracht van Salland. Een programma voor de ontwikkeling van plattelandsgebieden en bedoeld voor het ondersteunen van initiatieven vanuit de bevolking die bijdrage aan de leefbaarheid, duurzaamheid en economie in Salland.

Van 2009 tot 2017 was de heer Schrijver penningmeester van de Stichting Wereldwinkel Raalte.

Sinds 2013 is Gerard Schrijver betrokken bij de Stichting Muzieknetwerk Salland. Hij is medeoprichter en penningmeester en tevens bestuurslid van de Stichting Instrumentenfonds MNS. De stichtingen zetten zich in voor muziekonderwijs aan kinderen.

Voor zijn verdiensten is de heer Schrijver benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 

De heer A.G.M. (Anton) Schutte uit Luttenberg
De heer Schutte is actief vrijwilliger in zijn geboortedorp Haarle (gemeente Hellendoorn) maar ook zeer actief in zijn woonplaats Luttenberg.

Hij is sinds 1976 de technische man achter de wagenbouwers van Buurtcarnavalsvereniging De Molenhoek en was van 1979 tot 1990 secretaris en vrijwilliger bij KPJ Haarle.

Sinds 1979 is Anton Schutte vrijwilliger bij Wandelsportvereniging Haarle en was van 2002 tot 2017 tweede penningmeester van de vereniging. Hij zorgt voor de planning van de wandeltochten, regelt vrijwilligersposten onderweg en zorgt voor de tent, de benodigdheden en de inwendige mens.

Vanaf 1984 is de heer Schutte betrokken bij de organisatie van het Haarles Feest.

Sinds 2000 is Anton Schutte hoofdkeurmeester bij de kalverkeuring tijdens de Boerendag op het Luttenbergs Feest.

Museum de Laarman in Luttenberg kan sinds 2008 reken op de heer Schutte als vrijwilliger. Hij verzorgt daar onder meer rondleidingen, geeft demonstraties en houdt toezicht als bezoekers zelf willen smeden.

Sinds 2010 is Anton Schutte vrijwilliger bij gemeenschapscentrum Elckerlyc in Luttenberg. Hij zorgt voor technische ondersteuning bij activiteiten en was als vrijwillig bouwvakker aan het werk tijdens de verbouwing van het gemeenschapscentrum.

Voor zijn verdiensten is de heer Schutte benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 

De heer S.T. (Stephan) Tutert uit Raalte
De heer Tutert is een waardevolle vrijwilliger voor Raalte. Van 1980 tot 2011 was hij vrijwilliger bij Stichting ROS Ziekenomroep Raalte. Hij maakte radioprogramma’s live op locatie bij Angeli Custodes en in het voormalig psychiatrisch ziekenhuis Sint Franciscushof in Raalte. Van 1982 tot 2011 was hij daarnaast belast met de technische zaken in de studio en op locatie. In de jaren 1995, 2000 en 2006 gaf Stephan Tutert leiding aan de werkgroep Jostiband. Deze werkgroep van de ziekenomroep organiseerde een middag- en avondconcert van de Jostiband in Raalte voor mensen uit de zorg en andere belangstellenden.

Sinds 1988 is de heer Tutert vrijwilliger bij de Stichting Stöppelhaene. Hij is lid van de commissie Orde en Controle, coördineert de EHBO-diensten, de beveiliging, de inzet van stewards, de camerabewaking, het portoverkeer en de bemanning van de Centrale Post tijdens het evenement.

In 2000 was Stephan Tutert medeoprichter van de Raalter Evenementen Beveiliging en zet zich tot op heden in als vrijwillig beveiliger en verkeersregelaar.

Sinds 1998 is de heer Tutert vrijwilliger en werkgroep lid bij Kans Plus (afdeling Midden-Overijssel). Een organisatie die zich inzet voor ondersteuning aan ouders en verwanten van mensen met een verstandelijke beperking.

Vanaf 2012 ondersteunt Stephan Tutert bij de praktijklessen van het VMBO Carmel College Salland. Hij geeft gastlessen en helpt de leerlingen bij het maken van allerlei opdrachten.

Voor zijn verdiensten is de heer Tutert benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 

Mevrouw G.M. (Ria) Tijs – Alferink uit Heeten
Mevrouw Tijs is een zeer betrokken vrijwilliger in de gemeenschap van Heeten. Zij zet zich in voor de kinderen en jongeren in het dorp maar ook ouderen kunnen op haar rekenen. Voor haar inzet ontving zij in 2009 al de vrijwilligersprijs van de gemeente Raalte.

Sinds 1990 is mevrouw Tijs vrijwilliger en bestuurslid van Handbalvereniging Plus Severijn in Heeten. Zij is daar (jeugd)trainer, coach en jeugdscheidsrechter en was als lid van de jeugdcommissie verantwoordelijk voor de aansturing van jeugdtrainers, coaches en de teamindelingen.

Sinds 1999 is Ria Tijs overblijfmoeder bij de St. Bernadetteschool in Heeten.

Vanaf 2004 is zij vrijwilliger bij de Zorggroep raalte, locatie Stevenskamp. Ze is zeer betrokken en speelt graag in op de behoefte van de bewoners van het woonzorgcentrum. Wandelen, een spelletje doen, knutselen of gewoon een praatje maken, zij zorgt ervoor dat de bewoners een zinvolle middag hebben. Ook is zij lector tijdens de kerkdiensten die in de kapel van Stevenskamp worden gehouden.

Vanaf 2013 is Ria Tijs vrijwilliger van de hobbyclub van de Stichting Kinderwerk Heeten.

Voor al deze verdiensten is mevrouw Tijs benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 

Mevrouw H.A. (Hanneke) Vrieling – Wierenga uit Raalte
Mevrouw Vrieling draagt al een groot aantal jaren op veel terreinen bij als betrokken vrijwilliger in Raalte.

Bij de Protestantse Gemeente Raalte, en daarvoor bij de Gereformeerde Kerk Raalte, is zij sinds 1984 zeer actief. Ze begon als lid van het catecheseteam en leider van de jeugdclub, was van 1998 tot 2002 beheerder van het kerkgebouw van de gereformeerde Kerk De Veste. Van 2000 tot 2004 was zij secretaris van de commissie Beheer van de Gereformeerde Kerk De Veste in Raalte.

Sinds 2004 is zij één van de beheerders van het Annahuis; een cultuurhuis dat bij de Protestantse Kerk en de Plaskerk hoort. Andere activiteiten bij de kerk zijn; coördinator van liturgisch bloemschikken en hulpouderling. Sinds 2012 is Hanneke Vrieling ouderling en lid van de Kerkenraad.

Ook buiten de kerk is mevrouw Vrieling actief als vrijwilliger. Zij is sinds 1985 mantelzorger voor een echtpaar en is sinds 2016 ondersteuner en begeleider van deze mensen.

Van 1986 tot 1996 was zij secretaris van de Protestants Christelijke School De Schutse in Raalte.

Van 1996 tot 2002 was en sinds 2014 is Hanneke Vrieling voorzitter van de Christelijke Vrouwenbeweging De Passage Raalte.

Voor al deze verdiensten is mevrouw Vrieling benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Source: Salland TV

22 Koninklijke Onderscheidingen bij Lintjesregen in Deventer

Ter gelegenheid van de viering van de verjaardag van Zijne Majesteit Koning Willem Alexander reikte burgemeester Andries Heidema op donderdag 26 april 22 onderscheidingen uit in de Orde van Oranje-Nassau.

Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau zijn:

 • De heer A. Akkus
 • De heer M.A. Aygün
 • Mevrouw A.G. Fischer-Bruin
 • Mevrouw H. Taflan-Bülbül
 • De heer T.H. Esmeijer
 • De heer E. Haarman
 • Mevrouw J.H. van der Kwast-den Hartog
 • Mevrouw J. Hoeve-Hoetink
 • Mevrouw L.G.W. Stegink-Holmer
 • Mevrouw J. Schalk-ten Hove
 • De heer W.J.E. Kleine Koerkamp
 • Mevrouw M.J.T. de Brouwer-Kleine Koerkamp
 • Mevrouw G. Mateboer
 • De heer A. Özdemir
 • De heer J.P. de Ruijter
 • Mevrouw W.G. Kok-Scholten
 • De heer A. Ugural
 • De heer J. van der Valle
 • De heer J. Vroonland
 • De heer Y.K. Yavuz

Benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau zijn:

 • De heer G.H. Sterling
 • De heer M.P. Swart

Source: Salland TV