Opening Zelfregiecentrum in Raalte

Op 1 juni opent het Zelfregiecentrum in Raalte haar deuren. Het Zelfregiecentrum is een ontmoetingsplek voor mensen met een (psychische) kwetsbaarheid. Het centrum biedt ruimte om zelf activiteiten op te starten en te organiseren.

De komst van het Zelfregiecentrum is een duidelijke wens van de doelgroep. RIBW GO en Vriendendiensten hebben dit in januari 2018 in opdracht van de gemeente Raalte onderzocht. Het overgrote deel van de bevraagde mensen gaf aan actief te willen deelnemen aan het zelfregiecentrum.

De gemeente Raalte vindt het belangrijk dat er voldoende ontmoetingsplekken zijn voor mensen met een (psychische) kwetsbaarheid. Dat staat ook in het actieplan ‘zelfstandig thuis wonen’ (https://www.kr8vanraalte.nl/zelfstandig-thuis-wonen). Wethouder Gosse Hiemstra: “Met het actieplan willen we er aan bijdragen dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig mee kan doen in de samenleving. De komst van het Zelfregiecentrum geeft mensen met een psychische kwetsbaarheid de mogelijkheid om maatschappelijk actiever te worden en zelfvertrouwen te ontwikkelen.”

Wat is een zelfregiecentrum?
Een zelfregiecentrum wordt opgezet en beheerd door mensen die weten wat het is om met een (psychische) kwetsbaarheid te leven. Ze ontwikkelen en organiseren zelf activiteiten en initiatieven zoals workshops, creatieve activiteiten en lotgenotenbijeenkomsten. Ook doen ze zelf de boodschappen, bereiden lunch en draaien bardienst. Zo neemt het zelfvertrouwen én de sociale vaardigheden van de deelnemers toe. Iedereen die zelfstandig in een groep kan functioneren is welkom. Bij het Zelfregiecentrum is een coördinator aanwezig van Vriendendiensten. Deze biedt geen begeleiding, wel ondersteuning bij het opzetten en runnen van het centrum.
Opening
Het Zelfregiecentrum opent op 1 juni haar deuren in het Parochiecentrum aan de Kerkstraat 13 in Raalte. Hiervoor is geen indicatie nodig en deelnemers betalen ook geen eigen bijdrage. De openingstijden zijn maandag en woensdag van 9.00 – 16.00 uur.
Voor meer informatie is het Zelfregiecentrum is te bereiken via 0570-612515 of info@vriendendienstendeventer.nl

Source: Salland TV