Zeven Koninklijke Onderscheidingen in de gemeente Olst Wijhe

Foto: Jan van Aefst Fotografie.

Aan zeven inwoners van de gemeente is een Koninklijke Onderscheiding toegekend. Zes daarvan zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, één inwoonster is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

e bijbehorende versierselen werden uitgereikt door burgemeester Ton Strien tijdens de zgn. ‘Lintjesregen’. Het gaat om de volgende inwoners:

Mevrouw Dolf Huis in ’t Veld – Klijnhout, Wijhe (Lid in Orde van Oranje-Nassau)

Dolf Huis in ’t Veld, tot 1990 bakkersvrouw, ontplooide ná die jaren een veelheid aan vrijwilligersactiviteiten: ze was voorzitter van het Katholiek Vrouwengilde, voorzitter en vrijwilliger van de afdeling Wijhe van de Nationale Vereniging de Zonnebloem, penningmeester van de parochiële caritas, vrijwilliger bij de Wereldwinkel Wijhe, maar bovenal al meer dan 25 jaar een bevlogen en zeer gewaardeerde vrijwilliger bij Het Weijtendaal, waar ze koffie schenkt, in het winkeltje staat, activiteiten begeleidt en wat al niet.

De heer Bert van de Streek, Wijhe (Lid in Orde van Oranje-Nassau)

Bert van de Streek zet zich sinds 1995 (als bestuurslid, als reisbegeleider, als vrijwilliger bij de rommelmarkt) in voor Let’s Go! Bert is altijd aan te spreken op én actief voor activiteiten van Let’s Go! Een uitwisselingsproject tussen jongeren uit Wijhe en jongeren uit Letland. Daarnaast is hij dijkwachter van het Waterschap Drents Overijsselse Delta en zit hij in het bestuur van Plaatselijk Belang Herxen.

De heer Wim Kruit, Boerhaar (Lid in Orde van Oranje-Nassau)

Wim Kruit was vrijwilliger bij en wedstrijdsecretaris van de Voetbalvereniging IJsselboys, lid van de bouwcommissie, vrijwilliger en bestuurslid van Voetbalvereniging Wijhe92 en voorzitter van de beheerscommissie. Daarnaast is hij scheidsrechter bij de KNVB en clubscheidsrechter, koster van de Willibrorduskerk op de Boerhaar en toneelmeester van de Toneelgroep Boerhaar.

Mevrouw Marianne Poppenk-Copper, Olst (Ridder in Orde van Oranje-Nassau)

Marianne Poppenk had en heeft een keur aan lokale, regionale en landelijke verdiensten:

 • lid afdelingsbestuur Nederlandse Vereniging voor Blinden en Slechtzienden;
 • vrijwilliger Stichting Arcon, ze verzorgde wekelijks een radioprogramma;
 • secretaris, vanaf 2009 voorzitter van de commissie Excursies en Advisering en vanaf 2010 bestuurslid Stichting Kubes;
 • secretaris/gewestelijk afgevaardigde PvdA Olst-Wijhe;
 • gemeenteraadslid voor de PvdA;
 • bestuurslid Stichting De Vuurvlieg Lochem;
 • lid landelijke ledenwerkgroep Braille Educatie en Promotie van de Vereniging Onbeperkt lezen;
 • lid van de Lezersraad, het adviesorgaan voor de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag en de Bibliotheekservice Passend Lezen;
 • bestuurslid en lid van de activiteitencommissie van de ANBO, afdeling
 • lid van de landelijke werkgroep Handicap&Beleid van de PvdA;
 • bestuurslid van de Stichting Geluid in Zicht, werkte mee aan de ontwikkeling van de audiomaquette in de grote hal van de Tweede Kamer;
 • coördinator, tevens lid van de stuurgroep Noaberhuus Olst-Wijhe;
 • medeorganisator van noodopvang voor vluchtelingen.

De heer Bertus Mensink, Olst (Lid in Orde van Oranje-Nassau)

Bertus Mensink was:

 • vrijwilliger bij en bestuurslid van de Kon. Muziekvereniging Apollo in Olst;
 • bestuurslid van de oudercommissie van basisschool de Schakel in Olst;
 • bestuurslid VVD Olst-Wijhe;
 • bestuurslid van de Woningstichting Olst;
 • penningmeester van de Big Band Amor;
 • bestuurslid van de Lionsclub Olst-Wijhe, jeugdofficier, vicepresident en president;
 • vrijwilliger bij de Stichting Bökkers Mölle in Olst;
 • vrijwilliger gebouwencommissie De Bastiaan van de Protestantse Gemeente Olst;
 • voorzitter van de Vereniging van Eigenaren Olsterhof;
 • vrijwilliger bij de Historische Vereniging ’t Olster Erfgoed.

De heer Wiebren ten Dam, Wijhe (Lid in Orde van Oranje-Nassau)

De heer Wiebren ten Dam was:

 • ouderling-kerkvoogd van de Hervormde Gemeente Wijhe;
 • penningmeester van de Begrafenisvereniging Eert Uw Doden in Wijhe;
 • medeoprichter, vicepresident en president van de Lionsclub, afdeling Olst-Wijhe;
 • voorzitter van de Praktijkopleiding Bouw VSPB, regio Zwolle e.o.;
 • voorzitter van Bouwend Nederland, afdeling Zwolle;
 • vrijwilliger en voorzitter van Toerist Info Wijhe en actief betrokken bij de oprichting van de Stichting Toerisme en Recreatie Olst-Wijhe;
 • vrijwilliger bij de jaarlijkse Kerstmarkt in Wijhe;
 • bestuurslid van de Stichting Stadsherstel Zwolle;
 • medeoprichter, voorzitter van en vrijwilliger bij de Stichting ’t Langhuus in Wijhe;
 • voorzitter en penningmeester van het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Wijhe;
 • bestuurslid van de Vereniging Kerkrentmeesterlijk Beheer van de protestantse kerk in Nederland;
 • lid van de leegstandscommissie Wijhe;
 • vrijwilliger bij de Stichting IJssellinie in Olst.

Mevrouw Johanna van Zwieten, Olst (Lid in Orde van Oranje-Nassau)

Johanna van Zwieten is filiaalleider bij kringloopbedrijf Het Goed, locatie Wijhe, en in die hoedanigheid helpt zij jongeren, maar ook ouderen door ze te activeren en te begeleiden bij een arbeidsstage. Daarnaast

 • is ze vrijwilliger bij en bestuurslid van de Kindervakantieweek Houtdorp in Olst;
 • heeft ze jarenlang tijdens de zomervakantieperiode en met de kerstdagen, kinderen uit Berlijn opgevangen via de Stichting Europa Kinderhulp;
 • is ze vrijwilliger in Olst-Noord en fungeert ze daar als aanspreekpunt, ruimt ze de buurt op enz.;
 • was ze pleegouder van negen pleegkinderen, die ze voor korte of langere tijd een thuis heeft geboden;
 • en is ze nu nog pleegouder voor twee pleegkinderen van 18+;
 • en ze heeft door de jaren heen 36 dieren opgevangen.

Source: Salland TV