maart, 2019

Volgorde per maand

 

The Best of Salland’s Got Talent

Op zaterdag 30 maart vond in het HOFtheater een Best-of editie plaats van de talentenjacht Salland’s Got Talent. Na 7 jaar is het doek gevallen. Diverse winnaars hebben samen een finaleshow gegeven o.l.v. van regisseur Kasper Scholten: a capella groep Rumor Has It, rapduo Oost Wanted, cabaretier Jeffrey Kleine Koerkamp, danseres Louelle van Veen en dansgroep D-Radiation betraden in verschillende combinaties het podium en lieten het publiek zien waarom zij een terechte winnaar waren de afgelopen jaren.

Het bericht The Best of Salland’s Got Talent verscheen eerst op Salland TV.

Go Ahead Eagles komt in meivakantie naar SC Overwetering

In de meivakantie komt Go Ahead Eagles naar SC Overwetering in Olst met een Go Ahead Eagles Soccer Camp voor kinderen van 6 tot en met 15 jaar. Het Soccer Camp duurt drie dagen (woensdag 1 mei tot en met vrijdag 3 mei) en staat onder leiding van gediplomeerde trainers. Alle trainingen van het Go Ahead Eagles Soccer Camp vinden dagelijks plaats van 9:00-15:00 uur op het sportcomplex van SC Overwetering aan de Koekoeksweg 11B in Olst.

Voetbalplezier en voetbalbeleving vormen de belangrijkste uitgangspunten van het Soccer Camp. Naast de Go Ahead Eagles Skill Games en diverse partijvormen staan een Meet & Greet met spelers van de eerste selectie van Go Ahead Eagles en een kinderpersconferentie op het programma. Alle deelnemende jongens en meisjes ontvangen hun eigen Go Ahead Eagles Soccer Camps-tenue, een certificaat en een goodie bag als blijvende herinnering aan drie dagen vol voetbalplezier. Inschrijven kan via www.ga-eagles.nl/soccercamps.

Het bericht Go Ahead Eagles komt in meivakantie naar SC Overwetering verscheen eerst op Salland TV.

Fietsster gewond bij aanrijding op oversteek Ommerweg bij Raalte

Een fietsster is vrijdagmorgen gewond geraakt bij een aanrijding op de Ommerweg (N348) tussen Raalte en Lemelerveld. Een meisje wilde de N348 oversteken vanaf de Lemelerveldseweg naar de parallelweg langs de N348 en zag daarbij vermoedelijk een naderende bedrijfsbus die richting Raalte reed over het hoofd. De bestuurder heeft nog hard geremd maar kon een aanrijding niet meer voorkomen. Ze moest per ambulance mee naar het ziekenhuis.

Het bericht Fietsster gewond bij aanrijding op oversteek Ommerweg bij Raalte verscheen eerst op Salland TV.

Inloopbijeenkomsten over de IJsseldijk

Voor het versterken van de IJsseldijk van Zwolle tot Olst is een concept-Voorkeursalternatief (concept-VKA) bekend. In dit concept-VKA staat welke maatregelen het beste genomen kunnen worden om de dijk te versterken. Het project IJsseldijk Zwolle-Olst is onderdeel van het landelijke Deltaplan Waterveiligheid (Hoogwaterbeschermingsprogramma). Het waterschap wil over dit concept-VKA de komende weken in gesprek met de inwoners van Olst, Wijhe, Herxen en Zwolle. Op 9, 11 en 16 april zijn er inloopbijeenkomsten. Iedereen is van harte welkom tussen 19.00 en 21.00 uur.

Concept-Voorkeursalternatief is klaar
In 2017 is het waterschap een project gestart om de dijk weer te laten voldoen aan de veiligheids-normen. Dankzij de inbreng van veel betrokkenen en belanghebbenden zijn verschillende alternatieven onderzocht. Hierbij zijn de invloed op de omgeving, technische voor- en nadelen en kosten in beeld gebracht en afgewogen. Voor een groot deel van de IJsseldijk bestaat het voorstel uit een binnendijkse dijkversterking en een verticale pipingoplossing. Alle woningen en objecten met beschermde status in het plangebied worden behouden. In de reactieperiode verzamelt het waterschap alle reacties op het voorstel. Het Algemeen Bestuur van WDODelta stelt in het najaar het definitieve Voorkeursalternatief vast. Na die vaststelling start de planuitwerkingsfase, waarin het voorkeursalternatief in meer detail wordt uitgewerkt tot een definitief plan.

Hoe denkt u erover?
Het waterschap is benieuwd wat de bewoners van het voorstel vinden en nodigt iedereen daarom uit om te reageren. Het concept-VKA staat op de projectwebsite. Reageren kan via de website en/of tijdens de inloopbijeenkomsten.

Drie inloopbijeenkomsten
Bewoners en belangstellenden kunnen binnenlopen wanneer men wil. Elk half uur is er een presentatie over het project en het voorstel voor het concept-VKA. Iedereen is van harte welkom. Er is ruim de tijd voor gesprek en het stellen van vragen.

De bijeenkomsten zijn in:
Zwolle: dinsdag 9 april 19:00-21:00 uur wijkcentrum SIO, Zwolle
Herxen: donderdag 11 april 19:00-21:00 uur dorpshuis De Herxer Marke, Herxen
Wijhe: dinsdag 16 april 19:00-21:00 uur gemeentehuis Olst-Wijhe, Wijhe

Meer weten?
Meer informatie over het project en het concept-VKA leest u op www.wdodelta.nl/ijsseldijkzwolle-olst. Tijdens de inloopbijeenkomsten is het concept-VKA ook analoog te bekijken. Reageren kan via het reactieformulier op de website. Reacties die voor 7 mei binnenkomen worden meegeven aan het algemeen bestuur als context voor de besluitvorming.

NB:
Een veilig Nederland met sterke dijken en ruimte voor rivieren
Nederland is kwetsbaar voor overstromingen. Zestig procent van ons land zou regelmatig onder water lopen zonder onze dijken en duinen. We willen een volgende grote overstroming vóór zijn. Zo werken we aan een land waar je veilig kunt wonen, werken en recreëren.
Dit project IJselijk van Zwolle-Olst is onderdeel van 1.100 km dijken, die die de waterschappen en Rijkswaterstaat de komende dertig jaar versterken: de grootste dijkversterkingsoperatie ooit.

************************* einde persbericht *************************
Noot voor de redactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Roelof Hoving, communicatieadviseur Waterschap Drents Overijsselse Delta, 088 2331652 of 06 29560994, roelofhoving@wdodelta.nl

Feiten, cijfers en foto’s op www.wdodelta.nl/pers
Informatie over ons waterschap inclusief foto’s, factsheets en contactgegevens van de andere woordvoerders kunt u vinden op onze website www.wdodelta.nl/pers

wdodelta.nl

@WDODelta

Waterschap Drents Overijsselse Delta

wdodelta

Waterschap Drents Overijsselse Delta

Waterschap Drents Overijsselse Delta

Het bericht Inloopbijeenkomsten over de IJsseldijk verscheen eerst op Salland TV.

Plannen voor sterkere IJsseldijk

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) onderzocht in de afgelopen periode verschillende mogelijkheden om de IJsseldijk tussen Zwolle en Olst te versterken. Er zijn veel onderzoeken/gegevens en ideeën van bewoners, dijkdenkers, experts en overheden voor dijkversterking verzameld en bestudeerd. Nu is het concept-Voorkeursalternatief (concept-VKA) gereed. Het voorstel bestaat voor een groot deel van de IJsseldijk uit een binnendijkse dijkversterking en een verticale pipingoplossing, waarbij alle woningen behouden blijven.

Het voorstel wordt de komende weken met bewoners op inloopbijeenkomsten besproken. Ook zijn er gesprekken met grondeigenaren. Iedereen kan reageren op het voorstel. Eind 2019 beslist het algemeen bestuur van het waterschap over het voorkeursalternatief.

Tijd voor reactie
Hans de Jong (dagelijks bestuurder van WDODelta): “Er is een afgewogen concept-Voorkeursalternatief gemaakt, waarbij de meeste oplossingen binnendijks worden gezocht. Gelukkig kunnen alle woningen blijven staan. We hebben met bewoners, belanghebbenden en overheden onderzocht hoe onze dijk weer kan voldoen aan de veiligheidseisen. Steeds was de vraag of het technisch mogelijk is, welke invloed er is op de omgeving en wat de maatschappelijke kosten zijn. Vanaf begin april informeren we de omgeving over het concept-voorkeursalternatief en kan iedereen reageren op het voorstel.”

Dijkversterking kost geen woningen
Alle woningen en monumenten kunnen behouden blijven. Op de meeste dijktrajecten bestaat het voorstel voor het concept-Voorkeursalternatief uit een binnendijkse dijkversterking en een verticale pipingoplossing. Op de andere dijktrajecten bestaat het voorstel uit het plaatsen van een constructie of een buitendijkse versterking richting de rivier. In het noordelijk deel van het traject, tussen Windesheim en Zwolle wordt de dijk verhoogd. Alle woningen op en langs de dijk worden behouden met maatwerk en de dijkversterking gebeurt buiten het leefgebied van (zwaar) beschermde flora- en faunasoorten. Ook wordt opstuwing op de rivier voorkomen en blijft de ruimtelijke kwaliteit zoveel mogelijk behouden.

En verder
Het project kent drie fasen: de verkenningsfase, de planuitwerkingsfase en de realisatiefase. In 2017 is het waterschap het project IJsseldijk Zwolle-Olst gestart met een verkenning. Nu is het concept-Voorkeursalternatief bekend en iedereen kan daarop reageren. Eind 2019 beslist het algemeen bestuur van het waterschap over het voorkeursalternatief. Daarmee wordt de verkenningsfase afgesloten. Daarna volgt de planuitwerkingsfase, waarin het waterschap over uitwerking in gesprek gaat met bewoners en belanghebbenden aan de dijk. In deze fase wordt het dijkontwerp meer in detail uitgewerkt. Vanaf 2023 gaat naar verwachting de schop de grond in.

Hoogwaterbeschermingsprogramma
Tot 2050 worden in het gebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta meer dan 100 kilometer dijken en tientallen sluizen en gemalen aangepakt om de waterveiligheid te verbeteren. Dit wordt gedaan vanuit het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), onderdeel van het Deltaprogramma. In het HWBP werken Rijk en waterschappen intensief samen om Nederland te beschermen tegen overstromingen. Waterschap Drents Overijsselse Delta voert een aantal HWBP-projecten uit waaronder project Zwolle-Olst.

Hoe kunt u reageren?
U leest het concept-VKA met uitleg op de projectwebsite: www.wdodelta.nl/ijsseldijkzwolle-olst. Reacties of opmerkingen kunnen via het reactieformulier op de website, tot 7 mei worden ingestuurd.

Het bericht Plannen voor sterkere IJsseldijk verscheen eerst op Salland TV.