Contact van mens tot mens

Buddy to Buddy koppelt vluchtelingen aan Deventenaren

In Deventer gaat Buddy to Buddy van start met twee pilotrondes. De stichting koppelt nieuwkomers die hun land van herkomst noodgedwongen moesten verlaten, aan stadsgenoten, op basis van gelijkwaardig contact. Naast bestaande professionele hulp blijkt er ontzettend veel behoefte aan gelijkwaardig contact met Nederlanders onder nieuwkomers. Een feestje van een Nederlander waar je welkom bent, het is niet vanzelfsprekend. Tegelijkertijd zijn er ook veel Nederlanders die hun wereld open willen stellen voor een nieuwkomer.

Gelijkwaardig contact, van mens tot mens is wat Buddy to Buddy beoogt. Mensen uit verschillende werelddelen moeten huis en haard verlaten. Dat laat je niet onberoerd. Eenmaal in Nederland moeten zij een nieuw bestaan opbouwen. Dit is niet makkelijk als je in een totaal vreemde omgeving terecht komt. Veel nieuwkomers begeven zich in een sociaal isolement, soms nog jaren na inburgering. Willemijn Voorham, initiatiefnemer van het van oorsprong Zutphens initiatief: “Eén persoon kan de link zijn naar onze samenleving en daarmee heel waardevol in de zoektocht naar een nieuw bestaan.”

In de 13 steden waar de organisatie al actief is zijn prachtige resultaten ontstaan uit het matchen van buddy’s. “Door elkaar te ontmoeten ontdekken we het verhaal van de ander en worden werelden vergroot. En dat gaat beide kanten op. Uiteindelijk zijn we een vreemdeling voor elkaar totdat we elkaar leren kennen. Dat gunnen we de inwoners en nieuwkomers in Deventer ook!”, aldus Willemijn Voorham. Wethouder Rob de Geest (Asiel en Integratie) waardeert de inzet van Buddy to Buddy en is blij dat het initiatief ook in Deventer twee pilotrondes gaat starten. “We vinden het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om mee te doen in onze stad en dorpen. Veel vrijwilligers zetten zich al in, om nieuwkomers zich hier thuis te laten voelen. Buddy to Buddy kan daar wellicht een goede aanvulling op zijn.”

Word buddy! Iedereen kan meedoen, jong, oud, alleen of als gezin. Je kunt van betekenis zijn door jezelf te zijn. Buddy’s worden gekoppeld op basis van gemeenschappelijke interesses en kiezen ervoor om elkaar in een periode van 4 maanden 1 keer per week te zien en openen daarmee de deur naar elkaars wereld. Naast het 1-op-1 contact met je buddy organiseert en faciliteert Buddy to Buddy gezamenlijke activiteiten waar buddy’s elkaar op een laagdrempelige manier ontmoeten. Er is begeleiding in de vorm van intervisie (Buddytalk), je staat er dus niet alleen voor. Na 4 maanden wordt het project feestelijk afgesloten. In veel gevallen is de basis voor een langere vriendschap gelegd.