Last onder dwangsom voor Asfalt Nu is opgelegd, maar bedrijf hoeft niet te sluiten, vindt wethouder Walder

Bron: RTVOost
De asfaltcentrale van Deventer, Asfalt Nu, zal volgende week een nieuwe last onder dwangsom opgelegd krijgen door de gemeente Deventer voor de ontoelaatbare uitstoot van polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s). Eerder kreeg het bedrijf al een dwangsom voor de overschrijding van de emissie van de giftige stof benzeen. Als uit metingen blijkt dat de asfaltcentrale meer PAK’s uitstoot dan toegestaan, kan het bedrijf een boete van 40 duizend euro verwachten, met een totale dwangsom tot 120 duizend euro als het bedrijf alle emissies zou overschrijden. PAK’s zijn verzamelnaam voor schadelijke stoffen die kankerverwekkend zijn, waarvan benzeen, VOS, Vluchtige Aromatische Stoffen zijn de belangrijkste stoffen die het bedrijf produceert bij het hergebruik van oud asfalt.

De wethouder, Thomas Walder, benadrukt dat het doel van de gemeente Deventer niet is om de asfaltcentrale te sluiten, maar om ervoor te zorgen dat het bedrijf zich aan de geldende milieunormen houdt. Hij stelt dat de gemeente genoeg inzet toont voor de bewoners door maandelijks met een meetploeg aan de deur te staan en de luchtvervuiling zeer serieus te nemen. Walder benadrukt dat het bedrijf recht heeft op opereren binnen de vergunningen die ze hebben, ondanks de wens van omwonenden om de asfaltcentrale weg te hebben.

De Gemeentelijke Gezondheids Dienst (GGD) heeft haar eigen gemeente onlangs geadviseerd om goed met omwonenden te blijven communiceren en dat de geplande bouw van een koolfilter nog niet hoeft te betekenen dat de gezondheidsklachten in de omgeving over zijn. Marja Elbers van de GGD IJsselland benadrukt dat de GGD zich laat leiden door landelijke richtlijnen en internationaal gehanteerde normen en niet door de gemeente. Elbers erkent dat de GGD liever zou zien dat industrie zoals de asfaltcentrale in Deventer ver verwijderd is van woonwijken, maar dat men ook realistisch moet zijn over de groei van industrie in Deventer en dat de gemeente behalve de volksgezondheid ook andere belangen heeft. Een bewoner uit de Rivierenwijk zegt dat zijn zorgen over de asfaltcentrale niet zijn weggenomen door de informatie avond, hij is bezorgd over de gezondheid van zijn familie en voelt, ruikt en proeft de centrale bijna letterlijk.

Foto: RTVOost

Ga voor meer info naar www.Salland1.nl

Powered by WPeMatico