Geen parkeerplekken meer voor nieuwe inwoners binnenstad

 

De bijdrage aan het parkeerfonds voor ontwikkelaars is vaak een struikelblok bij nieuwe ontwikkelingen in de binnenstad. Het college wil de ontwikkeling van de binnenstad juist stimuleren en stelt voor om de bijdrage te vervangen door een lage bereikbaarheidsbijdrage. Het gevolg is dat bewoners van nieuwe woningen geen bewonersvergunning meer krijgen.

Wethouder Frits Rorink: “De vernieuwing van de binnenstad draagt bij aan een vitaal en economisch succesvol Deventer. Bewoners van nieuwbouw in de binnenstad weten straks dat ze een parkeerplek in een garage moeten huren of gebruik maken van deelauto’s of het openbaar vervoer. Bestaande woningen houden het recht op een parkeervergunning.”

Doel

De parkeerdruk is hoog in hartje binnenstad en er is geen plek voor meer parkeerplaatsen. Toch is er grote behoefte aan nieuwe woningen en zijn er allerlei initiatieven zoals wonen boven winkels. Als nieuwe woningen geen bewonersvergunning krijgen, voorkomt dat een lange wachttijd voor een parkeervergunning. Met de veel lagere bereikbaarheidsbijdrage bij nieuwbouw kan de bereikbaarheid van de binnenstad per fiets en openbaar vervoer verbeteren.

Ervaring elders

Het voorstel is vergelijkbaar met maatregelen elders in (grote) binnensteden in Nederland. De ervaring leert dat met name jongere generaties minder waarde hechten aan een eigen auto en de binnenstad aantrekkelijk vinden om te wonen.

Nieuwe woningen

Er is intensief gesproken met belanghebbenden en de plannen zijn aangepast en uitgewerkt voor nieuwe woningen. De maatregel geldt in de binnenstad, met uitzondering van de Raambuurt en de Kien. In de Raambuurt is minder krapte qua parkeren. In de zone bij het station komt veel woningbouw en mogelijk collectieve parkeervoorzieningen.

Effecten

Om te voorkomen dat bewoners van nieuwe woningen in de binnenstad hun auto in de schil om de binnenstad gaan parkeren, wordt de parkeerdruk hier goed gemonitord. Ook wordt het instellen van een vergunningzone vergemakkelijkt. Als meer dan de helft van de inwoners in een buurt een vergunningzone wil instellen, wordt dat gedaan.

Raadsbehandeling

Het college heeft het voorstel ‘Nulnorm maatregel parkeren’ aangeboden aan de gemeenteraad.

Powered by WPeMatico