Bouw Olstergaard eindelijk van start

Er stroomde veel, heel veel water door de IJssel maar eindelijk is dan toch echt de vergunning voor de Natuurbeschermingswet (stikstof) aangekomen in Olst-Wijhe. Op 6 mei kwam het verlossende woord dat de bouw van Olstergaard nu echt door kan gaan.

Het in december ontvangen bericht van de Provincie Overijssel dat de vergunning verleend werd, kwam 1 dag voor het verstrijken van de bezwaartermijn in een ander daglicht te staan. Alle vergunningsaanvragen in Nederland werden stilgelegd door een uitspraak van de Raad van State. In maart van dit jaar ontving de gemeente toch het verlossende woord dat de natuurbeschermingswetvergunning verleend werd. Na het afwachten van de beroepstermijn is per 6 mei deze stikstofvergunning eindelijk definitief.

Bouwrijp maken

Het college van b&w besloot eerder dit jaar, met zicht op de verlening van de vergunning, dat de aannemer Dostal alvast de schop in de grond kon zetten om Olstergaard bouwrijp te maken. Zo treedt er voor de toekomstige bewoners zo weinig mogelijk vertraging op. De aannemer is volop bezig om het gebied klaar te maken voor de bouw van de woningen. Zo zijn de wegen uitgegraven en voorzien van andere grond, zijn de nutsvoorzieningen aangelegd en in het zuiden van Olstergaard is de toekomstige vijver al uitgegraven. De werkzaamheden gaan volgens de planning. Naar verwachting kunnen de bewoners vanaf 15 augustus beginnen met de bouw van hun woning.

Circulair bouwrijp maken

In een circulaire economie wordt geen aanspraak gemaakt op eindige grondstofvoorraden. De bouwsector is een aanzienlijke ver- en gebruiker van grondstoffen, maar Gemeente Olst-Wijhe wil het tij keren. Zij vindt een circulaire econome belangrijk en past het hergebruik van materialen nu voor het eerst toe in Olstergaard. In dit bijzondere nieuwbouwproject worden niet alleen de bewoners gestimuleerd om in hun natuurinclusieve woningen materialen te hergebruiken. De gemeente pakt ook het bouwrijp maken van het gebied op een circulaire manier aan.

Samenwerking met Saxion

Aangezien het fenomeen circulair bouwrijp maken nog relatief onbekend is, vroeg gemeente Olst-Wijhe het lectoraat Duurzame Leefomgeving van Saxion hierin mee te denken. Provincie Overijssel steunde dit initiatief met een financiële bijdrage. Studenten van Saxion onderzochten hoe het nieuwbouwproject Olstergaard op een circulaire wijze bouwrijp gemaakt kan worden. Dit resulteerde in het instrument PrCiSi (uitgesproken als ‘precisie’) om de mate van circulariteit van het bouwrijp maken van Olstergaard vast te leggen.

Uitgangspunten aanbesteding

PrCiSi werd ingezet bij de uitvraag voor de aanbesteding. De gemeente hanteerde de volgende uitganspunten:

§  Het aannemen van opdrachtgevers in de omgeving, zodat transport van materieel en personeel zoveel mogelijk wordt beperkt.

§  Het voorkomen van materiaalgebruik, zodat dit niet hoeft te worden vervoerd, aangebracht en onderhouden. Zo kiest de gemeente ervoor om de bouwwegen aan te leggen met klinkers die uit onder andere het naastgelegen project Zonnekamp Oost worden hergebruikt.

§  Naast het materiaal, de energie en de natuur ook de menselijke rol circulair aanpakken. Een onderdeel van de uitvraag was dat er mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt ingezet moeten worden.

Daarnaast is ook gekeken om de uitstoot van stikstof bij het bouwrijp maken zoveel mogelijk te beperken.

Ga voor meer info naar www.Salland1.nl