Hartverwarmende reacties van omwonenden tijdens inloopavond tijdelijke opvanglocatie Oekraïnse vluchtelingen

De locatiemanager Oene Akkerman is erg tevreden over de belangstelling van omwonenden tijens de inloopavond. “Eigenlijk boven verwachting. We schatten dat we ongeveer 130 tot 150 bezoekers hebben gehad. In groepen van ongeveer 10 mensen werden rondleidingen verzorgd langs de slaapvertrekken en de ruimtes die al enigzins zijn ingericht.  “Uit reacties van de andere rondleiders bleek ook hoe gastvrij de inwoners van onze gemeente zich opstelden. Echt hartverwarmend vonden we dat een kleine 20 personen hulp aanboden. Daar hadden we ook om gevraagd, vertelt Oene. “Er was ruimte voor iedere vraag maar het waren vooral vragen van praktische aard. Hoeveel mensen komen er? Mogen ze aan het werk? Hoe lang duurt de opvang om maar eens een paar te noemen. Het hele team Oekraïne van de gemeente Olst/Wijhe was ook onder de indruk van de opkomst, de positieve sfeer en de aangeboden hulp. “Ik heb de mensen gevraagd bij overlast contact met ons op te nemen. Vaak, ik heb wat ervaring, kunnen we het goed samen oplossen.“Ook vermeldenswaardig is de steun van de lokale ondernemers, zij willen graag mensen opleiden en begeleiden naar werk. Er is een tekort op de arbeidsmarkt maar we willen wel de juiste mensen op de juiste plek.” De ruimtes zijn zo goed als af en de mensen die komen kunnen zich welkom voelen en veilig vooral. “Eerst maar eens tot rust komen, de rest komt allemaal wel, aldus Akkerman