65e editie Zonneschijntocht zaterdag 7 oktober

De Stichting Zonneschijntocht is opgericht in 1956 en komt uit de koker van de
toenmalige RAM/Raalte Races organisatie. Op de eerste zaterdag van oktober wordt er weer een gezellige middag georganiseerd voor zieken en invaliden van inwoners van verzorgingshuizen uit de gemeente Raalte.

Zaterdag 7 oktober a.s. staat de Zonneschijntocht gepland en worden inwoners van Raalte verzorgingshuizen opgehaald door enkele TCR invalide taxibussen en vrijwillige chauffeurs, jaarlijks wordt de Zonneschijntocht route uitgezet en begeleidt door motorclub RAM Raalte.

Er gaan circa 200 mensen mee waarvan meerdere TCR Taxibussen en zo n 40 vrijwillige chauffeurs. Om 13.30 uur is de start vanaf het parkeer terrein van het Hoftheater. Rond 15.00 uur komt de stoet terug en worden de ouderen bij het Hoftheater verwelkomd met een hapje en een drankje onder muzikale begeleiding van het huisorkest v/d Zonneschijntocht de Roalter Jongs met een speciaal optreden van de Motten (zie foto).

Wilt u volgend jaar ook meedoen als vrijwillig chauffeur van de Zonneschijntocht en zodoende invalide en zieken een leuke en vaak onvergetelijke middag bezorgen dan kunt u zich aanmelden bij het secretariaat van de Zonneschijntocht Olav Schiller ( tel 0572-351498) of stuur een mail naar aschiller@kpnplanet.nl