Advies woningbouw Luttenberg ter besluitvorming naar de gemeenteraad

In Luttenberg is er behoefte aan een nieuwe woningbouwlocatie. Maar welke locatie is het meest geschikt? Die vraag is samen met het dorp beantwoord. Een uitgebreide locatiestudie en de input van de inwoners leidden tot een advies over de locatiekeuze aan het college. Het college heeft het advies overgenomen en ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden.
Het rapport is te lezen en downloaden op www.raalte.nl/woningbouw-luttenberg.

Locatie
In het rapport wordt locatie Luttenbergerweg voorgesteld als nieuwe woningbouwlocatie in Luttenberg. Deze locatie blijkt na beoordeling van alle input het meest geschikt. Dat vinden de inwoners van het dorp ook. Eerder riep de gemeente hen op online een voorkeurslocatie inclusief bijbehorende argumentatie door te geven. Dit hebben 661 inwoners gedaan. 48,9% gaf de voorkeur aan locatie Luttenbergerweg. 26,6% gaf de voorkeur aan locatie Lemelerweg en 24,5% aan locatie Elskampweg. Zoals vooraf aangegeven speelde ook de argumentatie een belangrijke rol.
Wethouder Wagenmans: “We hebben samen met het dorp een bijzonder proces doorlopen. De inwoners van Luttenberg hebben duidelijk van zich laten horen. Daar ben ik blij om, want zo komen we samen tot een nieuwe woningbouwlocatie.

Besluitvorming
De gemeenteraad bepaalt welke locatie daadwerkelijk uitgewerkt zal worden voor woningbouw. Tijdens een openbaar rond-de-tafelgesprek in Luttenberg kunnen inwoners met de raad in gesprek over het rapport. Deze bijeenkomst vindt op donderdag 3 oktober plaats. De besluitvorming volgt naar verwachting een week later op donderdag 10 oktober. Voor de toekomstige locatie geldt dat er nog ruimtelijke procedures doorlopen moeten worden met een verdere uitwerking en onderbouwing van de plannen.

Het bericht Advies woningbouw Luttenberg ter besluitvorming naar de gemeenteraad verscheen eerst op Salland TV.