Arend Spijker: 100km/u om stikstofuitstoot uit te dringen

Sinds een aantal dagen heb ik een ‘100 km sticker’ op mijn auto. Ik heb dit gedaan omdat ik het een sympathiek idee vind. Maar eerlijk gezegd ook wel een beetje als ‘stok achter de deur’! Al weer een paar jaar geleden had ik mij zelf al eens ‘opgedragen’ niet harder dan honderd kilometer per uur te rijden op snelwegen.

Door Arend Spijker

Ik moet eerlijk bekennen dat ik regelmatig weer ‘in de fout ging’. Ik hou namelijk wel van ‘stevig rijden’, en vaak ben ik op mijn manier, nogal druk, vooral op autosnelwegen wil ik meestal gewoon zo snel mogelijk van ‘A naar B’.  Ik betrap mij er dan regelmatig op dat ik toch weer harder reed dan ik beloofd had!

Die 100km-sticker is dan ook meer ‘een stok achter de deur’ om echt te doen wat ik met mijzelf heb afgesproken. Je wilt toch niet het risico lopen om te worden aangesproken door mede-automobilisten dat je, ondanks die sticker op je auto, toch nog harder rijdt?!

De Raad van State bepaalde eerder dit jaar dat er te veel stikstof wordt uitgestoten, een stofje waardoor sommige planten, als gras en brandnetels het extra goed doen, maar daarentegen zijn er veel meer planten die de strijd daardoor verliezen, die verdwijnen daardoor. Vervolgens verdwijnen ook de insecten die van die planten leven en uiteindelijk hebben ook reptielen en sommige vogels daardoor onvoldoende voedsel en kunnen hier niet meer leven.

Anders gezegd, de biodiversiteit in veel natuurgebieden verminderd drastisch door de stikstofdepositie.

Boerenprotest
Afgelopen tijd zagen we veel boeren protesteren. Boeren hebben blijkbaar de indruk dat het stikstofprobleem eenzijdig op hun bordje wordt gelegd, ze voelen zich vaak onbegrepen.

Als boerenzoon begrijp ik dat ook wel een beetje. En door die sticker wil ik ook hen laten zien dat het stikstofprobleem ook mijn probleem is. Ik kan niet om de feiten heen. Volgens het onafhankelijk onderzoekinstituut RIVM, komt de uitstoot van stikstof in Nederland, voor ca.45% van de agrarische bedrijven.

Maar ik vind dat wij allemaal, dus alle burgers, verantwoordelijk zijn voor dit stikstofdebacle! Wij zijn namelijk allemaal consument van producten die boeren produceren. Indirect zorgen wij allemaal, alle burgers in ons land, dat er een stikstofprobleem is!

Zelf wat doen
Boeren zullen moeten inleveren, maar ook ik en alle andere burgers dus ook! Allemaal zullen wij een steen(tje) moeten bijdragen. Zo probeer ik mijn (vers)producten zoveel mogelijk te halen bij de (biologische)boer om de hoek. En ondanks dat ik een lekker stukje vlees heerlijk vind, probeer ik ook dit gebruik te minderen.

Benzinevoordeel
Terug naar mijn auto. De hoeveel stikstof die auto’s uitstoken wordt bepaald door de liters brandstof die ze verbruiken. Het is heel simpel, hoe langzamer ik rij, hoe minder stikstof mijn auto uitstoot! Als ik in plaats van 130 kilometer per uur, maar 100 kilometer per uur rij, dan stoot ik gemiddeld een kwart minder stikstof uit!

Er is berekend dat je bij een reistijd van 2.30 uur, met een constante snelheid van 130 km per uur, hooguit een half uur korter onderweg bent. Voor de meeste automobilisten zal het tijdverlies daarom dan ook maar gering zijn! Een bijkomend voordeel van langzamer rijden is dat het ook de doorstroming verbetert. Volgens een transportwetenschapper zou de ideale snelheid voor een optimale doorstroming op een snelweg, zelfs maar 90 kilometer per uur zijn!

Voor mij is ook een belangrijke reden om langzamer te rijden, de veiligheid. Een lagere snelheid betekent gewoon veel minder ongelukken en dus ook minder doden en zwaar letsel!

Resumé
Omdat ik het stikstofprobleem serieus neem, gebruik ik zo weinig mogelijk de auto. En tijdens mijn autogebruik matig ik mijn snelheid.

Er zijn meerdere redenen om kritisch te zijn op mijn autogebruik. Maar ik wil vooral laten zien dat niet alleen boeren maar wij allemaal, mee kunnen helpen om de stikstofuitstoot te verminderen. Mijn belangrijkste motivatie is daarbij, om ook zelf een (kleine) bijdrage te leveren aan een gezonde(re) aarde.

Doe je mee?
Daarom rij ik vanaf nu op de snelweg niet harder dan 100 kilometer per uur en die sticker moet mij daarbij helpen!
Wie volgt? Zie www.100km.nl

Het bericht Arend Spijker: 100km/u om stikstofuitstoot uit te dringen verscheen eerst op Opinie in Salland.


Het hele artikel is te lezen op www.Salland1.nl

Het bericht Arend Spijker: 100km/u om stikstofuitstoot uit te dringen verscheen eerst op Salland TV.