Bibliotheek Wijhe blijft mogelijk in Langstraat

De gemeente Olst-Wijhe is van plan om een servicepunt voor de bibliotheek te behouden in het gebied Langstraat in Wijhe. Het voorstel omvat drie mogelijke locaties: de huidige locatie op Langstraat 38, het pand bekend als “Bij de boom” (Ygdrasil) op Langstraat 1 en het Hemeltjen-pand op Langstraat 58-60-62. Het voorstel is gebaseerd op onderzoek naar wat nodig is om een toekomstbestendige bibliotheekvoorziening in Wijhe te waarborgen. De Rijnbrink Groep heeft namens de gemeente het onderzoek uitgevoerd en daarbij belanghebbenden geraadpleegd, zoals de Stichting Bibliotheek Salland, de Stichting Vrienden van de Wijhese Bibliotheek, Gastvrij Wijhe en verschillende pandeigenaren. Bovendien werden bewoners uitgenodigd om hun mening te geven via een digitale enquête.

Op basis van de bevindingen heeft de gemeente een voorlopige voorkeur uitgesproken om een servicepunt voor de bibliotheek in Wijhe te behouden. Het SPOC en het gemeentehuis werden als ongeschikt beschouwd, waardoor de drie locaties aan de Langstraat verder onderzocht worden op hun geschiktheid en potentie voor samenwerking. Het is vermeldenswaard dat de bibliotheek wordt beschouwd als een waardevol bezit voor het behoud van de aantrekkelijkheid van het stadscentrum van Wijhe. Verder onderzoek zal naar verwachting medio mei 2023 worden afgerond, waarna de gemeente een definitief voorstel aan de raad zal presenteren. Een beslissing wordt verwacht in juni of juli.