Crowdfunding voor belevingstuin voor Woonzorgcentrum Berkumstede

Crowdfundings week van 16 t/m 22 mei 2022

Driezorg, locatie Berkumstede heeft het plan opgevat een belevingstuin aanleggen voor de bewoners op de 2e etage die lijden aan de ziekte dementie. De bewoners die op deze afdeling wonen kunnen nu niet zelf naar buiten. Na aanpassingen die Berkumstede al gedaan heeft aan de lift, een doorbraak voor een deur in het  gebouw en het plaatsen van een hekwerk, willen zij nu de tuin aan gaan leggen zodat de bewoners zelfstandig naar buiten kunnen en in een afgeschermde tuin kunnen verblijven. Er is een mooi ontwerp gemaakt en er is nog € 50.000  nodig om dit te realiseren. Dit willen wij via online crowdfunding, lokale acties en regionale en landelijke aanvragen  proberen binnen te halen. In de week van 16 t/m 22 mei worden er diverse acties op touw zetten om zoveel mogelijk geld binnen te halen voor de aanleg van deze mooie tuin.

Sponsorloop voor en met ouderen

Van 16 t/m 22 mei wordt er gewandeld met en door bewoners van deze afdeling onder begeleiding van medewerkers, familie of vrijwilligers. Elke dag zal er, met ongeveer 4 bewoners per keer, een rondje gewandeld worden in de tuin en rondom Berkumstede. Graag verzoeken wij u ons te sponsoren

Foto: Driezorg Berkunstede ontwwerp Belevingstuin

Hoe kunt u sponsoren:

Als u  €2 overmaakt dan is dit voor 1 ronde voor 1 bewoner, € 4 voor 2 rondes etc. Dus hoe meer er gedoneerd wordt hoe meer er met de bewoners gewandeld wordt. We hopen dat we met dit onderdeel een mooi bedrag op kunnen halen want dan zijn de bewoners ook lekker lang buiten geweest.

Overmaken kan op rekeningnummer: NL36 RABO 0167 8987 44

t.n.v. St. Driezorg, Wonen Welzijn & Zorg onder vermelding van wandelen voor de Belevingstuin Berkumstede U kunt natuurlijk ook een vrije gift op dit nummer doneren!!

– Vrijdag 20 mei ( BERKUM HELP EN BEZOEK ONS )

Bloemetjesverkoop vanuit de bloemenkraam  

Op de parkeerplaats van Berkumstede zal van 15.00 tot 19.00 uur van allerlei soorten binnen en buiten bloemen verkocht worden. Ook de opbrengst van verkoop van deze bloemen zal ten goede komen aan de inrichting van de belevingstuin.

Rad van avontuur

Ook kunt u op vrijdag 20 mei  van 19.30 tot 21.00 uur mooie prijzen winnen met een verloting via het “RAD VAN AVONTUUR”. Deze avond is er ook verkoop van drinken en warme snacks.

– Zaterdag 21 mei vanaf 10.00 uur

  • springkussen en grappelton
  • Hometrainer fietsen, spons gooien
  • 15.30 – 16.30 uur  Buiten in het gras een afsluitend festival met als thema “ Ik TOON op de stoep”