Zondag 15 Mei verklaart de paus Titus Brandsma (1881-1942) in Rome heilig

Wie was Titus Brandsma, waarom wordt hij heilig verklaard en waarom is dat zo speciaal voor Deventer?

Wie was Titus Brandsma?: Titus werd op 23 februari 1881 in Bolsward geboren, was fysiek kwetsbaar en niet geschikt voor het zware werk op de boerderij van zijn ouders. Maar Titus was gezegend met een goed stel hersens en werd lid van de Orde van de Karmelieten en priester. Pater Titus werd uiteindelijk professor filosofie en mystiek aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen.

Waarom wordt hij heilig verklaard?: Al vroeg beseft hij het gevaar van het opkomende nationaalsocialisme. Hij gruwde van het geweld en de rassenwaan. Na de Duitse bezetting in 1940 bezocht hij op verzoek van aartsbisschop De Jong de katholieke media. Alles moest worden gedaan om nationaalsocialistisch propaganda in katholieke nieuwsbladen te voorkomen. De Duitse bezetter durfde de Utrechtse aartsbisschop niet aan te pakken. Maar pater Titus werd gearresteerd en uiteindelijk afgevoerd naar concentratiekamp Dachau waar hij in juli 1942 werd vermoord.

Waarom is deze heiligverklaring zo speciaal voor Deventer?
Op de eerste plaats natuurlijk omdat het niet alle dagen voorkomt dat een Nederlander heilig wordt verklaard.

Op de tweede plaats is Titus echt een heilige van deze tijd. Vier onderwerpen spelen hierbij een grote rol:
1. zijn ijveren voor de vrede;
2. zijn liefde voor het milieu;
3. zijn inzet voor het onderwijs;
4. zijn onbuigzaam vasthouden aan gelijkwaardigheid.

Op de derde plaats natuurlijk voor de Lebuinusparochie, niet alleen omdat in Colmschate een kerk staat met een Titus Brandsma gedachtenis kapel, maar ook omdat Titus en Deventer een inspirerende combinatie is. Hij heeft onder andere al in de jaren 30 een belangrijke en beroemde lezing in de Bergkerk gehouden om te waarschuwen voor de gevaren van het nationaal socialisme. Bovendien, had Titus veel interesse in het werk van Geert Groote en de Moderne Devotie en voelde hij zich nauw verwant aan het denken en de inzet van Geert Groote.

Er is een wandeling door Deventer beschikbaar die langs de markanteplaatsen leidt waar de herinneringen aan Titus levend zijn.
Voor nadere informatie : zie de website. Over de heiligverklaring.