Denne: Roalte een joar fairtrade, en noe verder!

In Hardenbeg drinkt ze in het gemeentehuus in het vervolg uut etbare koffiebekers. Plaatsgenoot Amira Perfors hef ze doar geïntroduceard.

Toen de schoele van Amira op studiereis noar Rome ging, nam zie de elektrische auto ömdet ze niet met het vliegtuug wol. Mooi, as ie in oe gemeente zo’n meid hebt. In Olst-Wijhe hebt ze d’r ok zo ientie: Jovanna van den Berg. Öm trots op te weane!

Vöar zover ik het weet löp d’r Roalte nog niet zo’n held rond. En det kan ik mie begriepen. Roalte is niet de gemeente woar ie oe duurzame doelen van de toaren schreeuwt. De journalisten hier sabelt oe dan near, de milieuwetholder löp niks te hard van stapel. Net as zien beleidsambtenaar wul ze mar niet an de zunnepanelen, terwijl ze tegelieke wel anstuurt op gasloze dorpen, dus zunneparken en windmolens.

Amira en Jovanna bent vöar mie de helden van 2019.

Ik was lest in het gemeentehuus van Roalte en kreeg water uut een plastic karaf. Mien medevergaderaar drunk koffie uut een plastic bekertie, met melk uut een plastic cupje, geroerd met een plastic roerdertie.

Een joar terugge kreeg Roalte het keurmerk fairtrade-gemeente. Doar is nog best wel muuite vöar edoane. Mooi! Mar fairtrade stiet vöaral vöar earlijke handel op internationaal gebied. Ik vind de handel pas earlijk as ie det op alle gebied doet.

Dus ik stel vöar det d’r in onze verzorgingstehuzen allenig mar mear earlijke kringlooplandbouwproducten gebruukt wördt van eigen boeren, det de restaurants niet allenig in aspergeseizoen trots op eigen streek bent, det de milieuwetholder en de Groen Links burgemeester elektrisch goat riene en hun hele dak vol zunnepanelen legt, det d’r earst mear fietsplaatsen bie de stations komt, dan pas autoparkearplaatsen. En det de N35 pas verbreed wördt as de meesten met zien tweeën in de auto woon-werk riedt.

Det die verbreding dan niet mear neudig blik.

Det is pas fairtrade

Het bericht Denne: Roalte een joar fairtrade, en noe verder! verscheen eerst op Opinie in Salland.


Het hele artikel is te lezen op www.Salland1.nl

Het bericht Denne: Roalte een joar fairtrade, en noe verder! verscheen eerst op Salland TV.