Raalter raad wil geen debat over glyfosaat

De gemeente Raalte heeft geen behoefte een debat aan te gaan over glyfosaat. Dat hebben ze Hans de Kort meegedeeld die om zo’n debat had gevraagd. Andere gemeenten verbieden het landbouwgif op eigen grond. De Kort wil het liefst dat Raalte dat ook doet, maar hij vindt dat de raad er op zijn minst over moet vergaderen.

Door Hans de Kort

Aan de raad: Blijkbaar heeft het feit dat andere gemeenten wél hebben besloten aan het verpachten van hun gronden duurzaamheideisen, zoals het verbieden van gifgebruik, te verbinden, op u geen enkele indruk heeft gemaakt. Dit is – ook in het kader van de door u zozeer voorgestane transparantie – voor mij aanleiding tot het stellen van de volgende vragen:

  1. Hoeveel fractievoorzitters/vervangers, in de agendacommissie, hebben mijn verzoek afgewezen en welke commissieleden waren dit?
  2. Wat is het is minimaal noodzakelijke aantal stemgerechtigde commissieleden voor het agenderen van een onderwerp voor een raadsvergadering en hoe is dit vastgelegd in het reglement van orde of anderszins?
  3. Waarom eigenlijk, als het om duurzaamheid gaat, beperkt u zich daarbij slechts tot het plaatsen en stimuleren van zonneparken, en laat u de overige maar niet minder relevante aspecten, zoals het beperken/voorkomen van milieuschade door landbouwgif en het beperken der mogelijkheden voor het bouwen van (mega)stallen, feitelijk buiten beschouwing?
  4. Bent u het met me eens dat vooral dat laatste ten koste gaat van de natuurlijke diversiteit en dat u, mede daardoor, verantwoordelijk bent voor een evident minder kwalitatief leefklimaat van toekomstige generaties?

Wat is eigenlijk uw probleem met het verbieden van landbouwgif op gemeentelijke gronden? Waarom blijft u dat zo volhardend weigeren en waarom bent u niet bereid hierin het goede, toekomstgerichte, voorbeeld van andere gemeenten te volgen?

Het bericht Raalter raad wil geen debat over glyfosaat verscheen eerst op Opinie in Salland.


Het hele artikel is te lezen op www.Salland1.nl

Het bericht Raalter raad wil geen debat over glyfosaat verscheen eerst op Salland TV.