Deventer bereidt zich voor op de toekomst

Het college van burgemeester en wethouders heeft aan de gemeenteraad van Deventer ‘Deventer bouwt, toekomst van het wonen’ gepresenteerd als richtlijn voor toekomstige ontwikkelingen in de stad. Dit document bevat drie denkrichtingen die de gemeenteraad helpen bij het nemen van beslissingen over nieuwe woningbouwlocaties. Net als vele andere gemeenten in Nederland bereidt Deventer zich voor op verdere groei en ontwikkeling.

De denkrichtingen zijn geformuleerd op basis van de wensen en behoeften van Deventer. Het behoud van het karakter van de stad, de aanwezigheid van groen in en rond de stad, een gezonde leefomgeving, toekomstbestendig openbaar vervoer en faciliteiten voor deelauto’s en fietsen zijn belangrijke aspecten die naar voren zijn gekomen. Er is ook grote behoefte aan betaalbare woningen.

De drie denkrichtingen ‘Groene woonstad’, ‘IJssel door de stad’ en ‘Stads Deventer’ worden nog verder uitgewerkt. De denkrichting ‘Groene woonstad’ richt zich op het wonen in het groen, aan de randen van de stad. De denkrichting ‘IJssel door de stad’ omvat een nieuwe woonwijk aan de overkant van de IJssel, wat zou kunnen betekenen dat er een nieuwe verkeersverbinding nodig is voor wandel-, fiets- en autoverkeer. Binnen een kwartier ben je dan in de binnenstad, zegt wethouder Rob de Geest hierover.

Op dit moment zijn er plannen voor de bouw van ongeveer 6.570 woningen in Deventer, die in de komende jaren gebouwd zullen worden. Dit aantal voldoet aan de woningbehoefte voor de eerstkomende jaren. Voor de toekomst (na 2028) moeten er ongeveer 4.850 extra woningen gebouwd worden in of rond Deventer. Het behoud van de eigen identiteit van Deventer is hierbij een belangrijk aandachtspunt, ondanks de uitbreiding van woningen en voorzieningen.

Wethouder Liesbeth Grijsen benadrukt dat het bouwen van woningen niet voldoende is en dat er ook ruimte moet zijn voor voldoende voorzieningen zoals winkels, sportfaciliteiten, scholen, cultuur, zorgaanbod en bedrijven, evenals goede verkeersverbindingen en openbaar vervoer. Leefbaarheid staat voorop. Dit vereist een bredere kijk op de bouwopgave.

Om de groei en ontwikkeling van de stad te sturen, zijn er drie denkrichtingen opgesteld: ‘Groene woonstad’, ‘IJssel door de stad’ en ‘Stads Deventer’. De denkrichting ‘Groene woonstad’ richt zich op het wonen in het groen, aan de randen van de stad. De denkrichting ‘IJssel door de stad’ omvat een nieuwe woonwijk aan de overkant van de IJssel, wat zou kunnen betekenen dat er een nieuwe verkeersverbinding nodig is voor wandel-, fiets- en autoverkeer. Binnen een kwartier ben je dan in de binnenstad.