Gemeente Raalte pakt snoeiachterstand buitengebied aan

De gemeente Raalte telt meer dan 47.500 gemeentelijke bomen. De gemeente zorgt voor het beheer en onderhoud van deze bomen. Er is momenteel sprake van een grote snoeiachterstand in het buitengebied. Dat blijkt uit een steekproef die is uitgevoerd ten behoeve van het nieuwe bomenbeheerplan. De achterstand wordt met een planmatige aanpak in rap tempo weggewerkt.

Wethouder Jacques van Loevezijn: “We gaan deze achterstand zo snel mogelijk wegwerken. In het bomenbeheerplan staat beschreven hoe we dat gaan doen. Denk bijvoorbeeld aan planmatig onderhoud en het vooraf bepalen van de snoeibehoefte. Binnen de bebouwde kom werken we al een tijdje volgens deze werkwijze, dat gaan we nu uitbreiden. Over drie jaar moeten de grootste snoeiachterstanden ingelopen zijn.”

Investering
Door nu te investeren in een efficiënte werkwijze verwacht de gemeente vanaf 2027 juist een besparing te realiseren. De gemeenteraad heeft de benodigde financiële middelen tijdens de begrotingsbehandeling in november 2020 beschikbaar gesteld. Bekijk het bomenbeheerplan van de gemeente Raalte op www.raalte.nl/bomenbeheerplan.