Gemeente wil meewerken aan extra bedrijfswoning bij Flierefluiter

Recreatiebedrijf de Flierefluiter heeft een aanvraag ingediend om gebruik te maken van de vernieuwde Rood voor Rood regeling. Het college van de gemeente Raalte is bereid hier aan mee te werken. Volgens het geldend bestemmingsplan is slechts één bedrijfswoning mogelijk. Door toepassing van de onlangs verruimde Rood voor Rood regeling kan de Flierefluiter een gewenste extra bedrijfswoning toch realiseren.

De beleidsnota Erven in Beweging heeft eind 2017 geleid tot een verruiming van de Rood voor Rood regeling. Dat betekent dat een Rood voor Rood woning nu ook op een andere locatie kan worden gebouwd dan op het erf waar wordt gesloopt. Met deze regeling mag de eigenaar van een gesloopt pand het recht op het mogen realiseren van een compensatiewoning verkopen. Door gebruik te maken van deze regeling kan het bestaande bijeenkomstgebouw op het terrein van De Flierefluiter worden gebruikt als een bedrijfswoning. Door de regeling op deze manier toe te passen wordt voorzien in een behoefte van het bedrijf De Flierefluiter, zonder dat dit leidt tot meer ‘verstening’ van het buitengebied.

Daarnaast omvat de aanvraag een bijgebouw ten dienste van de tweede bedrijfswoning. Het college ziet een bijgebouw behorend bij een woning als onderdeel van het bouwrecht van een compensatiewoning. Het ontwerpbesluit van de omgevingsvergunning wordt zes weken ter inzage gelegd. Gedurende deze periode is er gelegenheid om een zienswijze in te dienen.

Het bericht Gemeente wil meewerken aan extra bedrijfswoning bij Flierefluiter verscheen eerst op Salland TV.