Grondwater op hoge gronden lager dan vorig jaar

Ondanks enige neerslag in de afgelopen weken, blijft de droogtesituatie kwetsbaar in het werkgebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta). De grondwaterstanden op de hoge gronden zijn erg laag, zelfs nog lager dan vorig jaar. In de lage delen liggen de grondwaterstanden rond normale waarden. De aanvoer van water vanuit het IJsselmeer en de IJssel blijft voldoende.

Grondwaterstanden: Het neerslagtekort is in de afgelopen periode weer verder toegenomen. Dit betekent dat er meer water is verdampt dan dat er regen is gevallen. In het noordelijk deel van ons werkgebied geldt dat de grondwaterstanden alleen in de lage delen normaal zijn voor de tijd van het jaar. De hoge delen, zoals het Drents Plateau en de stuwwallen rond Steenwijk en Havelte, kennen erg lage grondwaterstanden, zelfs nog lager dan vorig jaar in deze periode. In het zuidelijk deel van het WDODelta-gebied gaat het hierbij om de Sallandse Heuvelrug en het gebied rond Ommen. In de rest van het zuidelijke gebied zijn de grondwaterstanden normaal.

Het grondwater op de hoge gronden is sterk afhankelijk van neerslag, omdat het waterschap daar geen water kan aanvoeren. Als gevolg van twee droge zomers achter elkaar staan in deze gebieden de landbouw en natuur onder druk. Ondanks de neerslag van de afgelopen weken blijven de grondwaterstanden hier te laag. Voor herstel is een lange periode met neerslag nodig.

Peilbeheer: De actuele situatie is voor de waterpeilen goed beheersbaar. Daar waar mogelijk blijven de waterpeilen in sloten, weteringen en kanalen zoveel mogelijk ingesteld staan op maximaal peil. Het doel hiervan is om zoveel mogelijk water vast te houden en de grondwaterstanden positief te beïnvloeden voor landbouw en natuur. Momenteel draait het waterschap tussen de 40 en 70 procent van de capaciteit voor het aanvoeren van water.

Verwachting: droog weer met normale temperaturen: Komende week wordt rustig en veelal droog najaarsweer verwacht met vooral in het weekeinde flinke perioden met zon. Voor de komende twee weken is er een grote kans (circa 80 procent) op een rustig en droog weertype.

 

Het bericht Grondwater op hoge gronden lager dan vorig jaar verscheen eerst op Salland TV.